Du er her:
Brev sortert etter mottager
Brevene er sortert alfabetisk etter navn på mottager/omtalt person. Institusjoner og organisasjoner er listet etter personoversikten.
Liste over personer på valgt bokstav
 
Person Omtalt i Mottaker av
GABILLON, [JOHANN OTTO] LUDWIG 3 brev 0 brev
GAD, GOTTLIEB ERNST CLAUSEN 2 brev 0 brev
GADE, LUDVIG HARALD 2 brev 0 brev
GADE, NIELS WILHELM 1 brev 0 brev
GALILEI, GALILEO 1 brev 0 brev
GALITZIN, GREGORY SERGEJEVITSJ 1 brev 0 brev
GALLETTI, PIETRO 5 brev 0 brev
GAMBETTA, LÉON 1 brev 0 brev
GAMBORG, JOACHIM 3 brev 3 brev
GANZ, HUGO 0 brev 1 brev
GARBORG, ARNE (Aadne) 6 brev 0 brev
GARIBALDI, GIUSEPPE 3 brev 0 brev
GARMANN, FREDRIK [TORP] 2 brev 1 brev
GEHE, FRANZ LUDWIG 1 brev 0 brev
GEELMUYDEN, ANNA L. 1 brev 0 brev
GEIJERSTAM, GUSTAF AF 4 brev 9 brev
GEIJERSTAM, (GUSTAV) GÖSTA AF 1 brev 0 brev
GEIJERSTAM-VALENKAMPH, NENNIE 4 brev 0 brev
GEORG 2. 11 brev 4 brev
GETZ, BERNHARD 2 brev 0 brev
GIEBELHAUSEN, CHRISTIAN 1 brev 1 brev
GIEBELHAUSEN, SIGNE (Georgine Juliane Flemmentine) 2 brev 0 brev
GIVERHOLT, ARNE 0 brev 1 brev
GJEMS, JOHAN [ANDREAS] 1 brev 0 brev
GJEMS, AAGOT 2 brev 0 brev
GJERTSEN, AUGUSTA 2 brev 0 brev
GJERTSEN, FREDRIK 5 brev 2 brev
GLÜCKSMANN, HEINRICH 0 brev 1 brev
GLÜCKSTADT, ISAK [MOSES HARTVIG] 1 brev 0 brev
GLØERSEN, JACOB 1 brev 0 brev
GLØERSEN, KRISTIAN 0 brev 2 brev
GLØERSEN, NANCY 0 brev 1 brev
GODSKESEN, MARIUS 0 brev 1 brev
GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON 6 brev 0 brev
GOLDSCHMIDT, MEÏR [ARON] 8 brev 0 brev
GONZALÉS, [LOUIS JEAN] EMMANUEL 1 brev 0 brev
GOOS, [AUGUST HERMAN FERDINAND] CARL 1 brev 0 brev
GOSSE, EDMUND 15 brev 16 brev
GOSSE, NELLIE (Ellen) 1 brev 0 brev
GOSSMANN, FRIEDERIKE 0 brev 1 brev
GOTTSCHALL, RUDOLF [CARL VON] 1 brev 0 brev
GRAESSE, JOHANN GEORG THEODOR 1 brev 0 brev
GRAM, FREDERIKKE 0 brev 1 brev
GRAN, CHRISTEN [KNAGENHJELM] 1 brev 0 brev
GRANDAUR, FRANZ 6 brev 1 brev
GREENSTEEN, HENRIK JØRGEN 1 brev 0 brev
GREGOR FRA NAZIANZ, kalt Teologen 2 brev 0 brev
GREIN, JACK 0 brev 1 brev
GREINZ, HUGO 1 brev 0 brev
GRELLING, RICHARD 1 brev 0 brev
GRIEG, EDVARD 16 brev 11 brev
GRIEG, JOHN 0 brev 1 brev
GRIEG, NINA 7 brev 0 brev
GRIEG/GRIEG-MÜLLER, SIGNE 1 brev 0 brev
GRIMM, G.G. 1 brev 0 brev
GRIMSGAARD, KRISTIAN 1 brev 0 brev
GROEBEN, GÜNTHER VON DER 1 brev 1 brev
GROS, monsieur 1 brev 0 brev
GROSSER, EMANUEL 0 brev 1 brev
GRUBE, MAX 0 brev 2 brev
GRUBHOFER, TONY 4 brev 0 brev
GRUNDTVIG, LAURA 0 brev 1 brev
GRUNDTVIG, NICOLAI FREDERIK SEVERIN 2 brev 0 brev
GRÆBE, CARL 1 brev 0 brev
GRÖBNER, AUGUST 1 brev 0 brev
GRÖBNER, LUDWIG 2 brev 3 brev
GRÖBNER, MARIE (Maria) 3 brev 0 brev
GRÖBNER, MAX 0 brev 1 brev
GRÖBNER, fru 1 brev 0 brev
GRÖBNER, TONI (ANTONIA) 1 brev 0 brev
GRØN, FREDRIK 0 brev 3 brev
GRØNDAHL, AGATHE [URSULA] BACKER 1 brev 0 brev
GRØNDAHL, OLAUS [ANDREAS] 1 brev 0 brev
GRØNVOLD, [HANS] AIMAR [MOW] 1 brev 0 brev
GRØNVOLD, AUGUSTA 1 brev 0 brev
GRØNVOLD, BERNT 14 brev 2 brev
GRØNVOLD, DIDRIK 1 brev 4 brev
GRØNVOLD, HEDWIG 7 brev 0 brev
GRØNVOLD, MARCUS 11 brev 20 brev
GRØNVOLD, «MINKA» (Hermine) 2 brev 0 brev
GUDE, HANS [FREDRIK] 6 brev 0 brev
GUDE, NILS 1 brev 0 brev
GULDBERG, CATO [MAXIMILIAN] 1 brev 0 brev
GULDBERG, GUSTAV [ADOLF] 2 brev 0 brev
GULDBRANDSEN, BIRGITTE [CORNELIA] 1 brev 0 brev
GUNDERSEN, JENS CHR. 1 brev 0 brev
GUNDERSEN, LAURA 18 brev 6 brev
GUNDERSEN, SIGVARD 15 brev 2 brev
GUNDORPH, HANS 2 brev 0 brev
GUSTAFSSON, GUSTAF 3 brev 1 brev
GYLDENLØVE, NIELS HENRIKSSØN til Austråt 1 brev 0 brev
GYNT, PER (Peder) 1 brev 0 brev
Liste over organisasjoner og institusjoner på valgt bokstav
 
Organisasjon/Institusjon Omtalt i Mottaker av
GIORDANO BRUNO-KOMITEEN 0 brev 1 brev