• Brev
    Registrant: PER (Peder) GYNT
    Leveår:
    Kort beskrivelse: norsk sagnskikkelse fra Gudbrandsdalen.
Sagnene ble først opptegnet av P. Chr. Asbjørnsen og publisert 1848 i Norske Huldreeventyr. Det er usikkert om sagnene har grunnlag i en historisk person. Ifølge Gudbrandsdalstradisjonen er han en person som levde på 1600-tallet under navnet Per Laurissen Hågå (nevnt 1645 og 1651). En alternativ teori går ut på at han levde hundre år senere og egentlig het Per Olssen Hågå (1732–85). Som sagnfigur har Per Gynt dukket opp i både lokale fortellinger og vandrehistorier, og fremstår som en mesterskytter og storkar i bygdetradisjonen (Mørkhagen 1997; SNL).
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 8/8 1867