Du er her:
Brev sortert etter mottager
Brevene er sortert alfabetisk etter navn på mottager/omtalt person. Institusjoner og organisasjoner er listet etter personoversikten.
Liste over personer på valgt bokstav
 
Person Omtalt i Mottaker av
FABER DU FAUR, [ADOLPH EDUARD] OTTO VON 1 brev 0 brev
FABER DU FAUR, WILHELM VON 1 brev 0 brev
FABRITIUS, WILHELM CHRISTIAN 1 brev 0 brev
FAHLSTRØM, ALMA [ISABELLA] 1 brev 0 brev
FAHLSTRØM, JOHAN 0 brev 1 brev
FALBE, CHRISTIAN [FREDERIK] 1 brev 0 brev
FALCH, SØREN 0 brev 1 brev
FALKENSTJERNE, FREDERIK FERDINAND 0 brev 1 brev
FALKMAN, ADOLF 2 brev 0 brev
FALKMAN, SEVERIN [GABRIEL] 1 brev 0 brev
FALLESEN, EDVARD 33 brev 12 brev
FALSEN, CONRAD 13 brev 0 brev
FALSEN, DOROTHEA [ELISABETH] 19 brev 0 brev
FALSEN, HENRIK ANTON 2 brev 0 brev
FALSEN, MAGDALENA 4 brev 0 brev
FASTING, GEORG [FREDERIK CHRISTOPHER] 1 brev 0 brev
FAVORIN, ELLEN 1 brev 0 brev
FAYE, ANDREAS 1 brev 0 brev
FEARNLEY, THOMAS [NICOLAY] 2 brev 0 brev
FEILBERG, [FREDERIK LAURENTIUS] LORRY 1 brev 0 brev
FEILITZEN, URBAN VON 3 brev 2 brev
FERRI, LUIGI 1 brev 0 brev
FERSTEL, HEINRICH (Freiherr) VON 1 brev 0 brev
FIBICH, ZDENKO 1 brev 1 brev
FIBIGER, ANDREAS 0 brev 1 brev
FIEDLER, FRIEDRICH 0 brev 1 brev
FISCHER, JOHAN CHRISTIAN HENRIK 1 brev 0 brev
FISCHER, SAMUEL 42 brev 7 brev
FISTAINE, GUSTAV [CHRISTIAN JACOB PIERRE NESTOR] 1 brev 0 brev
FITINGHOFF, LAURA 7 brev 1 brev
FITINGHOFF, ROSA 0 brev 10 brev
FJELDE, JAKOB/JACOB [HENRIK GERHARD] 1 brev 0 brev
FLACH, WILHELM 0 brev 1 brev
FLADAGER, OLE [HENRIKSEN] 6 brev 0 brev
FLEISCHER, RICHARD 0 brev 1 brev
FLOOR, CHRISTIAN [LUDVIG] 1 brev 0 brev
FOGHT, WILHELM 9 brev 2 brev
FOLLIOT DE CRENNEVILLE, FRANZ GRAF 1 brev 0 brev
FOUGSTAD, CARL [ANDREAS] 1 brev 0 brev
FRANCKE, ERNST [MORITZ] 1 brev 0 brev
FRANQUE, FRU VON FRANQUE 1 brev 0 brev
FREDERIK 7. 1 brev 0 brev
FREDRIK VILHELM 1. 1 brev 0 brev
FREDRIKSON, GUSTAF 5 brev 5 brev
FREYTAG, ANNA 0 brev 1 brev
FREYTAG, GUSTAV 3 brev 0 brev
FRIEDLÄNDER, FRIEDRICH 2 brev 0 brev
FRIELE, CHRISTIAN [FREDERIK GOTFRIED] 4 brev 0 brev
FRIELE, HERMAN 1 brev 0 brev
FRIIS, POVL 0 brev 1 brev
FRIMODT, JOHAN 1 brev 0 brev
FROMM, HENRIETTE [MARIE CHRISTINA] 1 brev 0 brev
FROMM, LUDWIG [CARL MATTHIAS JOSEF] FREIHERR VON 1 brev 0 brev
FRØLICH, THEODOR [CHRISTIAN BRUN] 1 brev 0 brev
FULDA, IDA 1 brev 0 brev
FULDA, LUDWIG 1 brev 3 brev
Liste over organisasjoner og institusjoner på valgt bokstav
 
Organisasjon/Institusjon Omtalt i Mottaker av
FELIX BLOCH ERBEN 0 brev 2 brev
FINANTS- OG TOLDDEPARTEMENTET 0 brev 1 brev