• Brev
    Registrant: G.G. GRIMM
    Leveår: d. 1865
    Kort beskrivelse: dansk boktrykker i Slesvig.
Sønn av Marcus Grimm, skolelærer i Sønderborg, som 1843 sammen med Joh. Petersen hadde utgitt Geschichte Dänemarks mit steter Berücksichtigung der Herzogthümer. Var selv utgiver av Den Danske Slesviger, senere Sønderborg Ugeblad, som hans enke ble nektet å videreføre etter at Grimm døde i slutten av 1865 (Alberti 1867–68, b. 1; HU 19, 486).
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 21/5 1866