• Brev
    Registrant: CARL GRÆBE
    Leveår: 1851–1930
    Kort beskrivelse: dansk boktrykker.
Overtok 1884 ledelsen av Græbes Bogtrykkeri i København, der de fleste av Ibsens bøker ble trykt (NLB 1, 377).
 
Omtalt iKommentar
J. Hegel 20/11 1894