• Brev
    Registrant: GIUSEPPE GARIBALDI
    Leveår: 1807–82
    Kort beskrivelse: italiensk nasjonalist og geriljaleder.
Sluttet seg 1833 til nasjonalisten Mazzini. Deltok 1834 og 1848–49 i opprør mot de østerrikske herskerne i Italia, men måtte begge ganger flykte fra Europa. Med hemmelig støtte fra kongedømmet Sardinias statsminister Cavour gikk han august 1860 i land på Sicilia, som var i opprør, med tusen «rødskjorter». Etter at han raskt hadde fått kontroll over Sicilia, falt også kongedømmet Napoli i Garibaldis hender. November 1860 overdro han sin makt til Victor Emanuel av Sardinia, «Italias første konge». 1862 og 1867 gjorde han mislykkede forsøk på å erobre Roma. 1870 deltok han på fransk side i den tysk-franske krig. Ble etter keiserdømmets fall valgt inn i den franske nasjonalforsamling, men trakk seg tilbake til øya Caprera, der han hadde bodd siden 1860 (Grenville 1976). Ibsen lånte 1865 hans selvbiografi fra Den Skandinaviske Forenings bibliotek i Roma (Anker 1956b, 174).
 
Omtalt iKommentar
M. Thoresen 3/12 1865  
J. Collin 21/10 1867  
Kirke- og undervisningsdep. (norsk) 16/2 1869