• Brev
    Registrant: DIDRIK [HEGERMANN] GRØNVOLD
    Leveår: 1855–1928
    Kort beskrivelse: norsk skolemann, forfatter og museumsmann.
Bror av Marcus og Bernt Grønvold. Studerte to semestre i 1876–77 pianospill og harmonilære i München under Joseph Rheinberger. 1881 filologisk embetseksamen. 1882–95 lærer i Bergen. Debuterte 1882 som dramatisk forfatter med en énakter som ble oppført på Bergens Nationale Scene. Skrev senere skuespillet Fru Ørn (1884), romanen Storstadgutterne (1885), Af Kopistens Papirer (1887) og Paa reisefod og hjemme (1889). 1895–1901 ved katedralskolen i Kristiansand og fra 1901 ved Hamar offentlige høiere Almenskole. Skrev bl.a. det episke diktet I aarhundredets gry (1891), Fra by til bræ (1894), Bergen i Fortid og Nutid (1898), skuespillet Mod høst (1903), Krøniker fra smaabyer (1910) samt en rekke noveller, dikt, skisser og bok- og musikkanmeldelser i dagspressen. På Hamar var han den drivende kraft i arbeidet for Oplandenes Folkemuseum (NBL). Skrev 1893 om Bygmester Solness i Bergensposten (nr. 12, 13, 14). Erindringer om Ibsen er publisert i Diktere og musikere : personlige erindringer om noen av dem (1945) (Ibsen-bibliografien).
 
Mottaker avKommentar
24/12 1876  
19/11 1889  
6/6 1891  
14/10 1899  
 
Omtalt iKommentar
Su. Ibsen 21/8 1877