• Brev
    Registrant: CHRISTEN [KNAGENHJELM] GRAN
    Leveår: 1822–99
    Kort beskrivelse: norsk kjøpmann.
Skipsreder og fiskevareeksportør i Bergen. Gift 1848 med Constance Mowinckel (1827–89) (St. Olav). Far til senere litteraturprofessor Gerhard Gran (NBL). Ibsen møtte ham da han juni 1863 deltok på sangerfesten i Bergen. Gran bidro 1865 til pengeinnsamlingen for Ibsen, arrangert av Bjørnson, Dunker o.a. (Modalsli 2001, 97).
 
Omtalt iKommentar
R. Nilsen 24/6 1863