• Brev
    Registrant: JOHN GRIEG
    Leveår: 1840–1901
    Kort beskrivelse: norsk forretningsmann.
Bror av Edvard Grieg. Også John Grieg fikk musikalsk utdannelse og studerte i Leipzig og Dresden. Hadde dessuten litterære interesser og begynte etter hjemkomsten fra Tyskland til Bergen på en versifisert oversettelse av Kongs-Emnerne til tysk, som han imidlertid ikke fant forlegger til, og som aldri ble utgitt (K&E 1, 307).
 
Mottaker avKommentar
22/3 1866