• Brev
    Registrant: [HANS] AIMAR [MOW] GRØNVOLD
    Leveår: 1846–1926
    Kort beskrivelse: norsk embetsmann og musikkhistoriker.
1871 juridisk embetseksamen. 1885–1906 ekspedisjonssekretær i arbeidsdepartementet. Særlig kjent for musikkhistoriske arbeider. Skrev fra 1867 i Aftenbladet og var inntil 1880 ansvarlig for nesten alle bladets musikk- og teaterresensjoner, først uten merke, senere under merket «G.» og fra oktober 1875 under merket «F.» 1882–86 musikkritiker i Aftenposten (HFL; NBL). Skrev i Aftenbladet 1875 nr. 69 om Fru Inger til Østraat, 1879 nr. 57 og 90 om Samfundets Støtter og 1880 nr. 17 og 21 om Et Dukkehjem, alle på Christiania Theater (HFL 3, 35, 59, 66).
 
Omtalt iKommentar
Stortinget 13/6 1888