• Brev
    Registrant: [OLE] KRISTIAN GLØERSEN
    Leveår: 1838–1916
    Kort beskrivelse: norsk pedagog og litterat.
1865 teologisk embetseksamen. Virket som lærer og skolestyrer i Kristiania, Hamar, Tromsø og sist Kragerø (1878–82). Ble som venstremann tvunget bort fra stillingen under forfatningskampen 1882. Reiste høsten 1882 til Italia, der han med en viss statsstøtte oppholdt seg til våren 1883, for det meste i Roma. Bodde senere på Elverum, deretter i Kristiania som litterat og lærer ved Ragna Nielsens skole. Har utgitt en rekke fortellinger og jakt- og naturskildringer, bl.a. Sigurd (1877), et angrep på konservativ og pietistisk oppdragelse, og de Bjørnson-inspirerte Laura (1883) og Dagligdags (1886) (HFL; NBL). Har skrevet om samvær med Ibsen i Roma i «Henrik Ibsen : minder fra mit samvær med ham i udlandet» (Kringsjaa 1906, 337–49).
 
Mottaker avKommentar
[29. mars 1883]  
24/3 1894