• Brev
    Registrant: BERNHARD GETZ
    Leveår: 1850–1901
    Kort beskrivelse: norsk jurist.
1876 professor i lovkyndighet. Hovedmannen bak ny straffeprosesslov 1887 og ny straffelov 1902. 1889 Norges første riksadvokat (NBL 2. utg.).
 
Omtalt iKommentar
Ukjent 11/9 1896  
Nikolai 2. [juni 1899]