• Brev
    Registrant: GUSTAV [ADOLF] GULDBERG
    Leveår: 1854–1908
    Kort beskrivelse: norsk anatom.
Bror av Cato Guldberg. 1888 professor i anatomi i Kristiania. Ekspert på hval. Deltok også i arkeologiske undersøkelser, bl.a. av skjelettmaterialet i Osebergskipet. Virket som popularisator av den darwinistiske utviklingslære, som han mente ikke stod i motsetning til kristen tro (NBL 2. utg.).
 
Omtalt iKommentar
Ukjent 11/9 1896  
Odelstinget 10/2 1897