• Brev
    Registrant: BERNT [BORCHGREVINK] GRØNVOLD
    Leveår: 1859–1923
    Kort beskrivelse: norsk maler, tegner og kunstsamler.
Bror av Marcus og Didrik Grønvold. Fra 1876 elev ved Kunstgewerbeschule i München, der han fikk undervisning i dekorasjonsmaling, fra 1878 ved kunstakademiet samme sted under Ludwig Löfftz. Vinteren 1879–80 studieopphold i Firenze ved en malerskole drevet av amerikaneren Frank Duveneck. Fra 1880 i München med studieopphold i Berlin 1883 og Paris 1887. Var 1887–88 i St. Ives i Cornwall og somrene 1888–90 i Vik i Sogn. Ble økonomisk uavhengig ved giftermålet med Minka Hermann, søster av broren Marcus’ hustru Hedwig. Fra 1890-årene bosatt i Sarnthal i Sør-Tyrol. Sluttet da å male og konsentrerte seg om tegning. Bygget dessuten opp en stor kunstsamling, bl.a. med en mengde arbeider av Honoré Daumier, Adolph von Menzel, Charles Keene og Erik Werenskiold. Ble kjent i Tyskland for å ha gjenoppdaget flere tyske kunstnere, bl.a. Friedrich Wasmann (Lange & Ljøgodt red. 2002, 129; NBL; NBL 2. utg.).
 
Mottaker avKommentar
[7/7 1880]  
14/4 1888  
 
Omtalt iKommentar
M. Grønvold 19/9 1878  
M. Grønvold 10/10 1878  
M. Grønvold 30/12 1878  
M. Grønvold 22/1 1879  
M. Grønvold 9/3 1879  
M. Grønvold 27/6 1879  
Si. Ibsen 20/7 1884  
Su. Ibsen 28/7 1884  
Si. Ibsen 9/8 1884  
Si. Ibsen 8/9 1884  
F. Hegel 18/10 1884  
F. Hegel 26/10 1885  
N. Ravnkilde [juli 1886]  
M. Grønvold 7/1 1892