• Brev
    Registrant: NILS GUDE
    Leveår: 1859–1908
    Kort beskrivelse: norsk maler.
Sønn av Hans Gude. Fulgte 1880 faren til Berlin. Fra 1896 hovedsakelig bosatt i Kristiania. Malte 1891 portrett av Ibsen i München, 1900 utstilt på verdensutsillingen i Paris (HU 20, 229; NBL).
 
Omtalt iKommentar
J. Elias 30/4 1891