• Brev
    Registrant: MARIUS GODSKESEN
    Leveår: 1861–1937
    Kort beskrivelse: dansk advokat.
1884 juridisk embetseksamen, senere overrettssakfører i København. Engasjerte seg tidlig på konservativ side i det politiske liv. 1885–87 ledende senior i Studenterforeningen og 1887–89 formann i Studenterforeningens økonomiutvalg (DBL 2. utg; Friis-Petersen 1942–58).
 
Mottaker avKommentar
6/10 1887