• Brev
    Registrant: FREDRIK GJERTSEN
    Leveår: 1831–1904
    Kort beskrivelse: norsk skolemann.
1857 filologisk embetseksamen. Lærer og skolestyrer i Kristiania, 1862–76 bestyrer for en latinskole opprettet av E. Schreiner og 1869–89 for en forberedelsesskole, senere fullstendig latin- og realgymnas, opprettet av Gjertsen og L.M.S. Gjør. Fra 1874 medlem av styret for kunstforeningen i Kristiania. Ordfører for de norske studenter ved studenttoget til Uppsala 1875 og for de norske studenters deputasjon ved Uppsala Universitets 400-årsjubileumsfest 1877. Skrev en rekke leilighetsdikt, sanger og festtaler, bl.a. «Tale ved Norges 1000 Aars-Fest» (Aftenbladet 1872, nr. 165) og sang til Ibsen i forbindelse med studentenes fanetog for ham ved Kristiania-besøket 1874 (Aftenbladet 1874, nr. 211; Morgenbladet 1874, nr. 252A). Skrev dessuten skolebøker og er særlig kjent for en rekke oversettelser, bl.a. Horats’s Brev til Pisonerne om Digtekunsten (1871), Faust, en Tragedie af Goethe (1873) og Horats’s Breve (1878, med Carl Müller) (HFL; NBL).
 
Mottaker avKommentar
21/3 1872  
26/7 1898  
 
Omtalt iKommentar
M. Birkeland 29/4 1872  
L.L. Daae 4/2 1873  
F. Hegel 12/10 1873  
P. Hansen 12/3 1888  
Stortinget 13/6 1888