• Brev
    Registrant: LÉON GAMBETTA
    Leveår: 1838–82
    Kort beskrivelse: fransk jurist og politiker.
Deltok i opposisjonen mot Napoleon 3. som taler og sakfører i politiske prosesser. 1869 valgt inn i den lovgivende forsamling. 1870 medlem av den nasjonale forsvarsregjering. I et forsøk på å snu krigen gikk han 7. oktober 1870 opp i luftballong fra det beleirede Paris. Måtte januar 1871 godta våpenstillstand og nedla februar sitt embete (SNL).
 
Omtalt iKommentar
L. Dietrichson 2/3 1871