• Brev
    Registrant: JACK (Jacob) THOMAS GREIN
    Leveår: 1862–1935
    Kort beskrivelse: nederlandsk-britisk teaterkritiker og teaterleder.
Født i Amsterdam og utdannet i Nederland og Tyskland. 1882 teaterkritiker i Algemeen Handelsblad i Amsterdam. Flyttet 1885 til London og fortsatte der som teaterkritiker i flere kontinentale og engelskspråklige publikasjoner (jf. hans Dramatic Criticism 1898–1903, 5 b.). Særlig kjent som grunnlegger av The Independent Theatre i London, et lukket abonnementsteater, fra 1895 aksjeselskap, som etter mønster av André Antoines Théâtre Libre satte opp stykker som var avvist av de kommersielle teatre og av sensuren. The Independent Theatre åpnet 13. mars 1891 med Ghosts (spilt igjen 26. januar 1893) og satte 4. mai 1894 opp The Wild Duck (på nytt med ny besetning 17. mai 1897) (Rep.base). Grein var senere involvert i flere lignende foretak (ODNB).
 
Mottaker avKommentar
20/2 1891