• Brev
    Registrant: JOHANN GEORG THEODOR GRAESSE
    Leveår: 1814–85
    Kort beskrivelse: tysk bibliotekar (HU 19, 491).
1843 privatbibliotekar ved det sachsiske hoff, 1848 direktør for den kongelige myntsamling, 1852 direktør for den kongelige porselenssamling og 1864 for Das grüne Gewölbe. Som forfatter virksom på en rekke områder: litteraturhistorie, kultur- og porselenshistorie, navne-, våpen- og sagnforskning. Særlig kjent for den bibliografiske Leitfaden der allgemeinen Literaturgeschichte (1. utg. 1854) og Orbis latinus (1861) om latinske stedsnavn (NDB). Kjente Asbjørnsen og var 1858 medutgiver av Nord und Süd : Ein Märchenstrauss von P. Chr. Asbjörnsen und J.G.T. Grässe (Dresden), revidert norsk utgave 1860: Eventyr fra fremmede Lande : fornemmelig efter Asbjörnsen og Grässes «Nord und Süd» (Kristiania, Steensballe), der norske eventyr ikke er med (HFL).
 
Omtalt iKommentar
P.F. Siebold 31/5 1869