• Brev
    Registrant: ARNE GIVERHOLT
    Leveår: 1882–1939
    Kort beskrivelse: norsk journalist og pressesekretær (HU 19, 546; NBO PA).
1900 examen artium fra katedralskolen i Trondheim. Studerte deretter språk, men gikk over til journalistikk. 1911–20 sjef for Aftenpostens utenlandsavdeling. Fra 1920 pressesekretær i utenriksdepartementet (Studentene fra 1900 1925).
 
Mottaker avKommentar
9/2 1900