• Brev
    Registrant: OLE [HENRIKSEN] FLADAGER
    Leveår: 1832–71
    Kort beskrivelse: norsk billedhugger.
Bondesønn fra Valdres. J.S. Welhaven oppmuntret ham etter å ha sett tidlige treskjærerarbeider og anbefalte ham til H.V. Bissen i København. Var 1852–58 i København, deretter i Roma. Ble her nær venn av P.A. Munch og Bjørnson. På grunn av malaria var han i Norge på rekreasjon 1862–63 og 1866–67. Døde i Roma 17. februar 1871 etter et nytt malariaanfall (K&E 1, 309; NBL 2. utg; NKL).
 
Omtalt iKommentar
M. Birkeland 4/5 1866  
B. Dunker 5/5 1866  
J. Bravo 22/6 1868  
M. Schneekloth 23/3 1869  
J. Bravo 26/1 1870  
J. Bravo 30/3 1871