• Brev
    Registrant: JAKOB/JACOB [HENRIK GERHARD] FJELDE
    Leveår: 1859–96
    Kort beskrivelse: norsk-amerikansk billedhugger.
1876 elev ved Den kongelige Tegneskole i Kristiania. 1879–81 ved kunstakademiet i København. 1881–82 i Roma. 1884–87 i Bergen, med opphold i fødebyen Ålesund og Molde. Laget en byste av Ibsen, sannsynligvis i Molde 1885 (jf. kommentar til brevet). Utvandret 1887 til Amerika, der han etter hvert fikk en rekke store oppdrag i Minneapolis (NBL; NBL 2. utg.).
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 25/2 1886