• Brev
    Registrant: ANDREAS FAYE
    Leveår: 1802–69
    Kort beskrivelse: norsk prest og historiker.
Gav ut flere historiske arbeider og 1833 den første samling Norske Sagn. Samlingen ble skarpt angrepet (anonymt) av P.A. Munch. 1844 utgitt på nytt under tittelen Norske Folke-Sagn. Ibsen fant her materiale til flere dikt og til Rypen i Justedal (1850), Olaf Liljekrans (1857) og den ufullførte operalibretto Fjeldfuglen (NBL 2. utg.).
 
Omtalt iKommentar
Det Akademiske Kollegium 6/3 1863b