• Brev
    Registrant: WILHELM CHRISTIAN FABRITIUS
    Leveår: 1816–87
    Kort beskrivelse: norsk trykkerieier.
Overtok 1844 Guldberg & Dzwonkowskis trykkeri og alle firmaets forlagsartikler, deriblant Skilling-Magazin. Trykte også Storthings-Efterretninger (fra 1848) og eide 1860–77 Aftenbladet (G. Jacobsen 1983, 207).
 
Omtalt iKommentar
J. Bravo 16/2 1872