• Brev
    Registrant: SØREN FALCH
    Leveår: 1846–1942
    Kort beskrivelse: norsk kjøpmann.
1871 juridisk embetseksamen. Gikk deretter inn i farens forretning i Bergen, som han overtok 1884 og drev til 1907. Innehadde en rekke kommunale verv og styreverv, bl.a. i Bergens Nationale Scene (St. Olav).
 
Mottaker avKommentar
19/12 1884