• Brev
    Registrant: [JOHAN] ANDREAS [NEERGAARD] FIBIGER
    Leveår: 1868–1937
    Kort beskrivelse: dansk prest.
1886 student, 1892 teologisk embetseksamen. Kjent som en drivkraft i menighetsarbeidet og som en av indremisjonens fremste predikanter (DBL). Publiserte 1928 Henrik Ibsen : en Studie over Guds-Linien i hans Liv : i Hundreaaret for hans Fødsel (Ibsen-bibliografien).
 
Mottaker avKommentar
[2/10 1887]