• Brev
    Registrant: JOHAN CHRISTIAN HENRIK FISCHER
    Leveår: 1814–85
    Kort beskrivelse: dansk minister.
1842 juridisk embetseksamen. 1852 valgt til Folketinget som kandidat for bondevennene. Stod i motsetning til de nasjonalliberale og tilhørte fra midt i 1860-årene godseierpartiet. 1853–75 statsrevisor. 1875–80 kirke- og undervisningsminister, der han etterfulgte sin rival C.C. Hall. Forsøkte 1877 å skaffe G. Brandes ansettelse ved Københavns Universitet og arbeidet 1879 for å gi universitetets 400-årsjubileumsfest et europeisk i stedet for et rent nordisk preg. Han kom i begge tilfeller i opposisjon til universitetets ledende krefter (Bricka; DBL).
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 1/11 1879