• Brev
    Registrant: LUDWIG [CARL MATTHIAS JOSEF] FREIHERR VON FROMM
    Leveår: 1811–90
    Kort beskrivelse: østerriksk-ungarsk offiser.
Født i Ungarn. 1862 adlet, 1873 friherre. Gift med foregående Henriette von Cronberg (GGT 1879, 209–10). 1884 var han Feldmarschall-Leutnant a.D. (außer Dienst, dvs. ute av tjeneste) (Lehmann 1884, 344). Sommergjest i Gossensass 1884.
 
Omtalt iKommentar
Si. Ibsen 27/8 1884