• Brev
    Registrant: CONRAD FALSEN
    Leveår: 1847–98
    Kort beskrivelse: norsk offiser og konsul.
Offiser 1867. Gift 29. juli 1870 i Vestre Aker med Dorothea Thoresen, Susanna Ibsens halvsøster. Skrev 1871 om kvinnesaken og kvinnenes stilling i Nordisk Maanedsskrift for folkelig og kristelig Oplysning. Fikk 1873 stipend til et opphold i Tyskland for å utdanne seg i generalstabsfag. Tjenestegjorde deretter juni 1873 – september 1875 som aspirant i generalstaben og var 30. september 1875 – 31. desember 1877 attaché ved de forente rikers legasjon i Berlin. Gjennomførte 1877 også en stipendreise til Sveits. Skrev flere artikler om militære spørsmål. 1880 garnisonsløytnant ved Vardøhus festning, der han 1883 var med å grunnlegge Vardøposten. 1885 kaptein i Trondhjemske Brigade. 1. januar 1886 konstituert, 1. juli samme år fast utnevnt som Norges og Sveriges generalkonsul i Arkhangelsk. De senere år tilbragte han oftest vintrene i Kristiania (HFL; NBL; St. Olav).
 
Omtalt iKommentar
M. Thoresen 29/5 1870  
J.H. Thoresen 26/6 1871  
J.H. Thoresen 27/9 1872  
J.H. Thoresen 27/3 1873  
J.H. Thoresen 21/11 1874  
J.H. Thoresen 3/1 1877  
J. Hegel 10/11 1892  
Su. Ibsen 6/2 1895  
Su. Ibsen 16/2 1895  
Su. Ibsen 12/3 1895  
Su. Ibsen 23/3 1895  
Su. Ibsen 3/4 1895  
Su. Ibsen 13/4 1895