• Brev
    Registrant: [OLOF OTTO] URBAN VON (pseud. Robinson) FEILITZEN
    Leveår: 1834–1913
    Kort beskrivelse: svensk offiser, gårdbruker, forfatter og kritiker.
1856–85 offiser ved andre livgrenaderregiment. Kjøpte 1858 gården Lövingsborg ved Linköping. Utgav 1874 ekteskapsnovellen «Erik Werner» og Protestantismens Maria-kult : 24 muntliga föredrag av Robinson. Virksom som kritiker, særlig 1882–87. Publiserte Ibsen och äktenskapsfrågan 1882 og skrev om En folkefiende og Vildanden i samlingen Realister och idealister (1885, tre hefter). Besøkte Roma juni 1884 (KBK Ravnkilde 15/6 1884). Innledet i slutten av 1870-årene et vennskap og en brevveksling med Ellen Key, som han 1887 følte seg tvunget til å avbryte av hensyn til hustruen. På denne bakgrunnen skrev han om Rosmersholm i «Ämnet i Ibsens nya skådespel» i Nordisk Tidskrift 1887, 20–36 og Finsk tidskrift 1887, I, 98–107. Etter en kritisk nyvurdering av Esaias Tegnérs Frithiofs Saga i Nordisk Tidskrift 1887, som ble skarpt kritisert av Carl David af Wirsén, ble han satt utenfor tidsskriftet. Feilitzen skrev om Fruen fra havet i Dagny 1889 nr. 2, om Hedda Gabler i Ord och Bild 1892, 367–70, «Ett skalderykte» (en kritikk av Helena Nybloms «Ett namn» ) i Ord och Bild 1894, 46–48 og «Hågkomster» i festskriftet til Ibsen i anledning 70-årsdagen 1898 (HFL 3, 74, 78, 80; Ibsen-bibliografien; SBL).
 
Mottaker avKommentar
13/1 1883  
14/9 1887  
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 18/12 1882  
F. Hegel 18/10 1884  
F. Hegel 18/11 1886