• Brev
    Registrant: FREDRIK VILHELM 1.
    Leveår: 1802–75
    Kort beskrivelse: kurfyrste av Hessen-Kassel 1847–66.
Hans regjeringstid var preget av konflikt med den liberale landdagen. Under krigen mellom Østerrike og Preussen 1866 støttet han Østerrike. Ble arrestert da prøyssiske tropper besatte fyrstedømmet, som deretter ble innlemmet i Preussen (DBE; SNL).
 
Omtalt iKommentar
Stortinget 25/10 1859