• Brev
    Registrant: [ADOLPH EDUARD] OTTO VON FABER DU FAUR
    Leveår: 1828–1901
    Kort beskrivelse: tysk maler.
Opprinnelig offiser, men tok 1868 avskjed som rittmester for å ofre seg for maling. Deltok i den tysk-franske krig 1870/71 som krigsmaler (NDB).
 
Omtalt iKommentar
Si. Ibsen 27/8 1884