• Brev
    Registrant: [JOHAN] GUSTAF FREDRIKSON
    Leveår: 1832–1921
    Kort beskrivelse: svensk skuespiller og teaterleder.
Personlig venn av kong Karl 15. 1863–77 ved Kongl. Theatrarne i Stockholm. Spilte 1869 Stensgård i De ungas förbund. 1877/78 gjestespill bl.a. i Helsingfors og Kristiania, 1878–87 igjen ved Kongl. Theatrarne, 1879–84 som intendant. Spilte Torvald Helmer i Ett dockhem januar 1880, hadde regien på Gengångare september 1883 og spilte Relling i Vildanden januar 1885. 1887/88 ved Stora Teatern i Göteborg. Vendte 1888 tilbake til Stockholm etter at Kongl. Dramatiska Theatern var blitt privatisert, og virket 1888–91 som administrativ direktør i en ledelse på fem. Satte mars 1889 opp Frun från havet og deltok selv november 1889 som Guldstad i Kärlekens komedi. 1891–98 sjef ved Kongl. Dramatiska Theatern i Stockholm. I denne perioden satte ikke teateret opp noen nye Ibsen-stykker. Fra 1898 dels gjestespill på provinsscener, dels ved Albert Ranfts teatre. 1904–07 igjen sjef ved Kongl. Dramatiska Teatern, til dette flyttet over i sitt nye bygg. Heller ikke nå ble Ibsen-stykker satt opp. Fredrikson fortsatte siden med gjestespill (SBL; Torsslow 1973).
 
Mottaker avKommentar
12/9 1887  
15/11 1888  
3/6 1890  
5/12 1890  
25/9 1898  
 
Omtalt iKommentar
M. Thoresen 4/6 1870  
E. Edholm 1/11 1875  
Kongl. Theatrarne [oktober 1879]  
E. Edholm 3/1 1880  
H. Schrøder 25/9 1898