• Brev
    Registrant: ADOLF FALKMAN
    Leveår: 1837–1903
    Kort beskrivelse: dansk journalist (i HIS 12k, 655, på basis av K&E 1, 314, feilaktig identifisert som Axel Falkmann).
Konservativ journalist, ansatt i Dagbladet, senere i Nationaltidende, lenge meget uvennlig innstilt mot Georg Brandes (GEBB 2, 443; 3, 479; 8, 22). Publiserte en Ibsen-biografi i Illustreret Tidende 1867 nr. 383, 384 (HFL 3,26). Skrev under signaturen F-n om August Lindbergs oppsetning av Gengangere i Helsingborg i Aftenposten 25. august 1883 (nr. 198A); anonymt om Vildanden på Det kongelige Theater i København i Aftenposten 25. februar 1885 (nr. 47A); anonymt om Rosmersholm i Nationaltidende 23. november og 2. desember 1886; om Ibsen i Nationaltidende 28. november 1887; om Rosmersholm i Nationaltidende og Morgenbladet (København) 29. november 1887; om Fruen fra havet i Nationaltidende 29. og 30. november 1888 og om oppførelsen på Det kongelige Theater i Nationaltidende 18. februar 1889 (opptrykt i Aftenposten 19. februar, nr. 112); om John Gabriel Borkman i Nationaltidende 1. februar 1897; om Når vi døde vågner i Nationaltidende 19. og 20. desember 1899 og 29. januar 1900 (Ibsen-bibliografien).
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 8/3 1867  
A. Larsen 13/12 1899