• Brev
    Registrant: THEODOR [CHRISTIAN BRUN] FRØLICH
    Leveår: 1834–1904
    Kort beskrivelse: norsk oberst og hoffsjef.
1882 sjef for krigsskolen. 1890 sjef for kongens hofforvaltning, fra 1899 hoffsjef (NBL).
 
Omtalt iKommentar
Ukjent 5/2 1895