• Brev
    Registrant: FREDERIK FERDINAND FALKENSTJERNE
    Leveår: 1854–96
    Kort beskrivelse: dansk høyskoleforstander, politiker og prest.
1874–76 huslærer hos Christian Hostrup. 1880 teologisk embetseksamen. Grunnla samme år den første grundtvigianske høyskole i København, men måtte gi den opp 1887. 1887–95 folketingsmann (DBL).
 
Mottaker avKommentar
25/4 1888