Du er her:
Varia - Kronologisk ordnet
Tekster som står i grått, mangler transkripsjon og faksimile.
Trykk på kolonnetitler for sortering
 
TittelKategoriEierÅr
Signatur i Johan Ludvig Heibergs Prosaiske skrifter (3. utg. 1843)signaturerI privat eie udatert
Signatur i Forligelseskommissionens protokoll (Grimstad)signaturerStatsarkivet, Kristiansand S.13. august 1845
Signatur i Forligelseskommissionens protokoll (Grimstad)signaturerStatsarkivet, Kristiansand S5. november 1845
Signatur og understrekninger s. 18 og 19 i Theodor Mundts Aesthetik (1845)signaturerIbsenmuseet1845
Kvittering til Lars Gonnersen (apoteket i Grimstad)kvitteringerIbsen-museet i Grimstad[før 28.08.1846]
Vignettegning over diktet «Sigurd von Finkelbech's Gravsted»kunstNBO Ms.fol. 38481847–1850
Medisinetikett (apoteket i Grimstad)diverseUkjent eier16. desember 1848
Latinske Extemporal-StilediverseNBO Ms.4° 8951848
Latinske ExtemporaloversættelserdiverseNBO Ms.4° 8951848
Signatur i skuff for flaskekorker i Grimstad apoteksignaturerIbsen-museet i Grimstad15. april 1850
Innførsel i Christopher L. Dues stambokhilsenerUkjent eier15. april 1850
Litteraturliste sendt til det Akademiske KollegiumdiverseNBO Ms.f° 952[før 21.06.1850]
Rettelse av forfatternavnet fra «Brynjolf Bjarme» til «Henrik Ibsen» i et eksemplar av Catilina (1850)diverseUkjent eier 1850
Tilføyelse av forfatternavnet «Henr. Ibsen» i et eksemplar av Catilina (1850)diverseSchøyensamlingen, Oslo1850
Landskap med foss og sagbruk (oljemaleri 35,5x26 på lerret med signatur på baksiden)kunstI privat eie1850
Det norske Theater Requisit Bog 1850teaterTeaterarkivet i Bergen 1850
Kontrakt signert N.F. Axelsen, A.O. Vinje, H. Ibsen, P. HansenkontrakterUBiT Ms Oct. 236.1. juni 1851
Innførsel i lesesalsprotokoll, UniversitetsbiblioteketdiverseNB 9. september 1851
Innførsel i lesesalsprotokoll, UniversitetsbiblioteketdiverseNB 24. september 1851
Tegning til Henrich Hertz’ skuespill Scheik Hassan kunstSchøyensamlingen, Oslo1852
Tegning til Henrich Hertz’ skuespill Scheik Hassan kunstSchøyensamlingen, Oslo1852
Regibok, Det Norske Theater i BergenteaterTeaterarkivet i Bergen1851–57
Regibok, Det Norske Theater i BergenteaterTeaterarkivet i Bergen1855–56
Regibok, Det Norske Theater i BergenteaterTeaterarkivet i Bergen1851–57
Sirkulærebok til teaterets styre, Det Norske Theater i BergenteaterTeaterarkivet i Bergen1853–57
Sirkulærebok til teaterets styre, Det Norske Theater i BergenteaterTeaterarkivet i Bergen1855–57
Sirkulærebok til teaterets styre, Det Norske Theater i BergenteaterTeaterarkivet i Bergen1856–57
Sirkulærebok til skuespillerne, Det Norske Theater i BergenteaterTeaterarkivet i Bergen1856–57
Løsrevet ark, trolig fra sirkulærebok, Det Norske Theater i Bergen. Innrammet, med tekst på begge sider, Ibsens tekst på forsiden.teaterTeaterarkivet i Bergen1851–57
Tom konvolutt til Det Norske Theater, BergenkonvolutterUkjent eierpoststemplet 30. juni 1852
Tom konvolutt til Det Norske Theater, BergenkonvolutterUkjent eierpoststemplet 1. juli 1852
Attestasjon av regningsignaturerStatsarkivet, Oslo.5. oktober 1852
Sirkulærebok til skuespillerne 1852-55teaterTeaterarkivet i Bergen1852–55
Protocol for Rollebesætning ved Det Norske Theater 1852-63teaterTeaterarkivet i Bergen1852–63
Rekvisitbog for det norske Theater 1853teaterTeaterarkivet i Bergen1853
Tilføyelser gjort i regiboken til Dagen før slaget ved Marengo teaterTeaterarkivet i Bergen1853
Tilføyelser gjort i sufflørboken til Dagen før slaget ved Marengo teaterTeaterarkivet i Bergen1853
Annonse i Adresseavisen diverseUkjent eier13. april 1854
Kladd på vegne av N. Johansen til Det Norske Theater i BergenteaterTeaterarkivet (TarkUiB)1. november 1854
Signatur og datering på et rollehefte utlevert til Louise BrunteaterUkjent eier21. november 1854
Regnestykker i manuskriptet til diktet «Til Hr. Capt. Edvard Sontum ...»regnskapNBO Ms.8° 15111855
Dedikasjon til Herman Johnson i Gildet paa Solhoug dedikasjonerUkjent eier1856
Dedikasjon til ukjent mottaker i Gildet paa Solhoug dedikasjonerUkjent eier26. februar 1856
Dedikasjon til Michael Birkeland i Fru Inger til Østeraad dedikasjonerI privat eie4. oktober 1857
Notat i Christiania Theaters Copiebog No. 4teaterNBO TS ark A2 278. desember 1857
Dedikasjon til J. Chr. Gamborg i Fru Inger til Østeraad dedikasjonerUkjent eierdesember 1857
5 kostymeskisser (akvareller) til Olaf Liljekrans kunstTeatermuseet i Oslo 1857
Kostymeskisse (akvarell) til Olaf Liljekrans kunstSchøyensamlingen, Oslo1857
Kostymeskisse (akvarell) til Olaf Liljekrans kunstTeaterarkivet i Bergen1857
Kostymeutkast (akvarell), «Thorgjerd» i Olaf Liljekrans kunstNBO Ms.8° 27511857
Kostymetegning (akvarell), muligens «Alfhild» i Olaf Liljekrans kunstTheaterhistorisk Museum, København.1857?
Tuntre og hus med kors på gavlene. Akvarell, 13x9 cm. OLM 32.kunstNBO Ms.8° 27521856-57
Signaturer på diverse styremøtereferater i protokollene til Kristiania Norske TeatersignaturerNBO TS ark A3[mellom 3. september 1857 og våren 1862]
Dedikasjon til prins Oscar (senere Oscar II) i Hærmændene paa Helgeland dedikasjonerBernadottebiblioteket.1858
Dedikasjon til Carl Richard Unger i Hærmændene paa Helgeland dedikasjonerI privat eie1858
Dedikasjon til Knud Knudsen i Hærmændene paa Helgeland dedikasjonerI privat eie1858
Dedikasjon til Chr. Holst i Hærmændene paa Helgeland dedikasjonerNBO Ibsensamlingen 1858
Signatur i protokoll for nasjonalsubskripsjonsignaturerStatsarkivet12. april 1859
Forslag til de 4 første paragrafer i Det Norske Selskabs programdiverseNBO Ms.4° 4308a1859?
Signatur på subskripsjonsliste for Det Norske Theater i BergensignaturerNBO Ms.4° 4308b20. januar 1860
Påskrift på brev fra Knud KnudsendiverseUiB Ms 1594 f17. februar 1860
Kvittering til Kristiania Norske TheaterkvitteringerNBO TS ark A3. 30. juni 1860
Kvittering til Kristiania Norske TheaterkvitteringerNBO TS ark A3. 31. juli 1860
Dedikasjon til August Blanche i Hærmændene paa Helgeland dedikasjonerUkjent eier 19. august 1860
Kvittering til Kristiania Norske TheaterkvitteringerNBO TS ark A3. 22. august 1860
Kvittering til Kristiania Norske TheaterkvitteringerNBO TS ark A3. 31. august 1860
Kvittering til Kristiania Norske TheaterkvitteringerNBO TS ark A3. 30. september 1860
Kvittering til Kristiania Norske TheaterkvitteringerNBO TS ark A3. 31. oktober 1860
Kvittering til Kristiania Norske TheaterkvitteringerNBO TS ark A3. 1. desember 1860
Kvittering til Kristiania Norske TheaterkvitteringerNBO TS ark A3. 31. desember 1860
Kvitteringer for boklån hos Botten-HansenkvitteringerGunnerusbiblioteket1860
Dedikasjon til Den skandinaviske Forening i Rom i Nytaarsgave for Illustreret Nyhedsblads Abonnenter av Paul Botten HansendedikasjonerUkjent eier1860
Tekst som fulgte med noen skisser sendt til Illustreret Nyhedsblad diverseRiksarkivet 1860
Kvittering til Kristiania Norske TheaterkvitteringerNBO TS ark A3. 31. januar 1861
Kvittering til Kristiania Norske TheaterkvitteringerNBO TS ark A3. 1. mars 1861
Kvittering til Kristiania Norske TheaterkvitteringerNBO TS ark A3. 31. mars 1861
Dedikasjon til Emilie Zogbaum i et Ibsen-verkdedikasjonerUkjent eier10. april 1861
Kvittering til Kristiania Norske TheaterkvitteringerNBO TS ark A3. 11. mai 1861
Dedikasjon til Den skandinaviske Forening i Rom i Nytaarsgave for Illustreret Nyhedsblads Abonnenter av Paul Botten HansendedikasjonerUkjent eier1861
Innførsel i styreprotokoll for Kristiania Norske TeaterdiverseNBO TS ark A3 KNT 3428. april 1862
Kvittering for mottatt stipend til vitenskapelig reisekvitteringerRiksarkivet 5. juni 1862
Fullmakt om utbetaling av honorar til sakfører Nandrup ang. Norske Folkesagn diverseNBO Ms.fol. 321812. august 1862
Kontrakt med Johan Dahl ang. Norske Folkesagn kontrakterNBO Ms.8° 74017. november 1862
Dedikasjon til Henriette Konow i Kjærlighedens Komedie dedikasjonerUkjent eier1862
Dedikasjon til Den skandinaviske Forening i Rom i Nytaarsgave for Illustreret Nyhedsblads Abonnenter av Paul Botten HansendedikasjonerUkjent eier1862
Dedikasjon til Wilhelmine Holmboe (Schenstrøm) i Kjærlighedens Komedie dedikasjonerSchøyensamlingen, Oslo1862
Attestasjon på regning fra skomakermester i BergendiverseStatsarkivet 1862
Blyanttegning (16,5 x 11) fra Vestnæs (trolig i forb. med artikkelen «Fra Vestnæs»)kunstRiksarkivet 1862
Optegnelser om Magnus Hejnessön (forarbeide til ufullført drama)diverseKBK NKS 2869, 4°, 31863
Kvittering for mottatt stipend til vitenskapelig reisekvitteringerRiksarkivet 5. juni 1863
Tegning til «Prospekt af Kringen i Gudbrandsdalen»kunstUkjent eier31.08.1862
Kontrakt med Johan Dahl ang. Kongs-Emnerne kontrakterKBK 15. september 1863
Kvittering på utbetalingsordre fra Finans- og tolldepartementet til Zahlkammeret i ChristianiakvitteringerRiksarkivet 9. oktober 1863
Kvittering på utbetalingsordre fra Finans- og tolldepartementet til Zahlkammeret i ChristianiakvitteringerRiksarkivet 30. oktober 1863
Skriv til Byfogden i ChristianiadiverseStatsarkivet 19. november 1863
Dedikasjon til Bernhard Dunker i Kongs-Emnerne dedikasjonerUkjent eier1863
Signatur på brev fra direksjonen for Christiania Theater ang. reisegasjesignaturerNBO brevs. 20019. mars 1864
Kvittering til Bernhard Dunker (bare signaturen egenhendig)kvitteringerNBO Ms.fol. 4203d31. mars 1864
Dedikasjon til Niels Fischer i Kongs-Emnerne dedikasjonerSchøyensamlingen, Oslo16. juni 1864
Dedikasjon til Carl Bloch i Kongs-Emnerne dedikasjonerUkjent eier12. oktober 1864
Forslag til generalforsamling i Skandinavisk ForeningdiverseSkandinavisk Forening i Roma 28. november 1864
Innførsel i protokoll, Skandinavisk Forening i Roma.diverseUkjent eier16. desember 1864
Dedikasjon til J. Peter L. Nielsen i Kongs-Emnerne dedikasjonerI privat eie1864
Dedikasjon til Michael Birkeland i Kongs-Emnerne dedikasjonerI privat eie1864
Dedikasjon til Niels A. Nicolaysen i Kongs-Emnerne dedikasjonerUkjent eier1864
Ibsens signatur i styreprotokollen i SF (første gang)diverseSkandinavisk Forening i Roma 7. april 1865
Innførsel i protokoll, Skandinavisk Forening i RomadiverseSkandinavisk Forening i Roma 12. januar 1865
Innførsel i protokoll, Skandinavisk Forening i RomadiverseSkandinavisk Forening i Roma 19. januar 1865
Innførsel i protokoll, Skandinavisk Forening i RomadiverseSkandinavisk Forening i Roma 14. mars 1865
Saksdokument til Skandinavisk Forening i RomadiverseSkandinavisk Forening i Roma 18. mars 1865
Innførsel i protokoll, Skandinavisk Forening i RomadiverseSkandinavisk Forening i Roma 4. november 1865
Innførsel i protokoll, Skandinavisk Forening i RomadiverseSkandinavisk Forening i Roma 5. november 1865
Innførsel i protokoll, Skandinavisk Forening i RomadiverseSkandinavisk Forening i Roma 27. november 1865
Italiensk Ordfortegnelse (ordbok)diverseNBO Ms.8° 27401865
Fortegnelse over bøker i Den Skandinaviske Forenings Bibliothek i Roma diverseUBiT Ms 236, 05a11376724. juli 1866
Regnskap, utgifter til Roma-reise 1866regnskapNBO Ms.4° 2415a, s. 21866?
Regnskapsnotater, skrevet på et brev fra Johann Bravo datert 13. august 1866regnskapNBO Ms.4° 2590, side 3191866
RegnskapsbokregnskapNBO Ms.8° 2603 1866–67
Tegning av mann og to griser på siste side av regnskap 1866-67kunstNBO Ms.8° 2603 s. 1891866–67
Notater på siste side av regnskap 1866-67diverseNBO Ms.8° 2603 s. 1891866–1867
Tegnet pengeseddel til Susanna IbsenkunstNBO Ms.4° 2415h26. juni 1867
Innførsel i gjestebok, Crescenzo PisanihilsenerUkjent eier16. august 1867
Hilsen i gjestebok, La Rosa MagrahilsenerLa Rosa Magra25. oktober 1867
Hilsen til Møller på baksiden av fotografi fra Forum RomanumhilsenerSchøyensamlingen, Oslo21. desember 1867
Innførsel i protokoll, Skandinavisk Forening i RomadiverseSkandinavisk Forening i Roma 1867
Innførsel i protokoll, Skandinavisk Forening i RomadiverseSkandinavisk Forening i Roma 7. mars 1868
Innførsel i protokoll, Skandinavisk Forening i RomadiverseSkandinavisk Forening i Roma 10. mars 1868
Innførsel i protokoll, Skandinavisk Forening i RomadiverseSkandinavisk Forening i Roma 12. mars 1868
Innførsel i protokoll, Skandinavisk Forening i RomadiverseSkandinavisk Forening i Roma 14. mars 1868
Tegnet pengeseddel til Susanna IbsenkunstNBO Ms.4° 2415h18. juni 1868
Tegnet pengeseddel til Susanna IbsenkunstNBO Ms.4° 2415h26. juni 1869
Hilsen til Hedvig Stousland på fotografihilsenerUBiT Brevs. 35626. september 1869
Dedikasjon til Edvard Stjernström i De Unges Forbund dedikasjonerI privat eie 24. desember 1869
Signatur i Aegypten. Reisehandbuch av Dr. Moritz BuschsignaturerNBO Ms.8° 2821:413. januar 1870
Signatur på fotografifotografierUkjent eierca. 1870
Kladd med «sykemelding» for SigurddiverseNBO Ms.4° 1110bca. 1870
Hilsen til Anton Klubien på fotografi, gitt ham sammen med Brand-eksemplar (omtalt i brev av 26.10.1865)hilsenerSchøyensamlingen, Osloca. 1866-70
Konvolutt med tegning til Susanna IbsenkunstNBO Ms.fol. 32201870
Signatur i Bjørnsons Digte og Sange (1870)signaturerTancred Ibsens boksamlingca. 1870
Diverse notater i Ms.4° 1111 (arbeidsmanuskript til Kejser og Galilæer)diverseNBO Ms.4° 11111870-årene?
Regnskapsbøker 1870–1901, b. 1regnskapNBO Ms.fol 32221870–1901
Regnskapsbøker 1870–1901, b. 2regnskapNBO Ms.fol 32221870–1901
Signatur i Ueber den Kayser Julianus av Dr. August Neander, 1867signaturerNBO Ms.8° 2821:1420. juni 1871
Tegnet pengeseddel til Susanna IbsenkunstNBO Ms.4° 2415h26. juni 1871
Påbegynt brev til Georg Brandes i Kejser og Galilæer-manuskriptdiverseNBO Ms.8° 1937 b25. november 1871
Adressert visittkort til Karl BomhoffdiverseUkjent eier. Avskrift i NBO (Ubeh. 121).1871
Dedikasjon til Johan Herman Thoresen i Digte dedikasjonerUkjent eier. Kopi NBO Ms.fol. 3704:21871
Dedikasjon til A.F. Krieger i Digte dedikasjonerUkjent eier; tidl. J. Skougaards bibliotek1871
Dedikasjon til Magdalene Thoresen i Digte dedikasjonerSchøyensamlingen, Oslo1871
Dedikasjon til Carl Christian Hall i Digte dedikasjonerSchøyensamlingen, Oslo1871
Notat med blyant, trolig punkter til artikkelen «Eine Rechtfertigung»diverseNBO Ms.4° 1111, s. 14 (arbeidsmanuskript til Kejser og Galilæer)1871?
Ordensdekorasjoner (tegning)kunstNBO Ms.4° 1111, s. 65 (arbeidsmanuskriptet til Kejser og Galilæer 1871?
Dedikasjon til Augusta Nordenfeldt i Brand dedikasjonerSchøyensamlingen, Oslo7. april 1872
DatolinjediverseNBO Ms.4° 1111, s. 6623. oktober 1872
Dedikasjon til Conrad Falsen i Kongs-Emnerne dedikasjonerI privat eie24. desember 1872
Visittkort med adressediverseUkjent eier (solgt ved Bruun Rasmussen april 2013)1872?
Lister med diverse innhold (bl.a. rolleliste til Kærlighedens Komedie) + en tegning (3 sider)diverseNBO Ms.8° 19281872–73?
Hilsen til Sophie Krohn på fotografihilsenerUkjent eier. Kopi NBO (Ubeh. 121).25. november 1873
Dedikasjon til Marie Thoresen i Moralische Novellen dedikasjonerI privat eie24. desember 1873
Hilsen til J.C. Heuch på fotografihilsenerUkjent eier1873
Tegnet pengeseddel til Susanna IbsenkunstNBO Ms.4° 2415h1873
Diverse regnestykker i Kejser og Galilæer-manuskriptregnskapNBO Ms.8° 1937c, s. 1 og 41873
Dedikasjon til Elise Holck i Peer Gynt dedikasjonerUkjent eier; tidl. J. Skougaards bibliotek10. februar 1874
Innførsel i gjestebok, SarabråtenhilsenerI privat eie26. juli 1874
Signatur i Carl Gjerdrums gjesteboksignaturerI privat eie27. august 1874
Hilsen i Hedwig Winterhjelms stambokhilsenerUkjent eier. Avskrift på NBO blant Kohts papirer, Ms.fol. 3704:2.26. september 1874
Dedikasjon til Henriette Hofgaard i Kejser og Galilæer dedikasjonerI privat eie27. september 1874
Diverse regnestykker i Fru Inger til Østråt-manuskriptregnskapNBO Ms.8° 1939, s. 31874
Liste over mottakere av annen utgave av Catilina diverseNBO Brevs. 39 (skrevet på baksiden av utkast til et brev)24. februar 1875
Dedikasjon til Sigurd Ibsen i Catilina dedikasjonerTancred Ibsens boksamling26. mars 1875
Tegnet pengeseddel til Susanna IbsenkunstNBO Ms.4° 2415h26. juni 1875
Påskrift på brev fra Edvard GriegdiverseNBO Brevs. 20020. august 1875
Dedikasjon til Universitetsbiblioteket i Kongres dedikasjonerNBO Ms.8° 36671875
Påskrift på brev fra Edvard GriegdiverseNBO Brevs. 20030. mars 1876
Dedikasjon til Karl Perfall i Nordische Heerfahrt dedikasjonerDeutsches Theatermuseum22. april 1876
Dedikasjon til Clara Ziegler i Nordische Heerfahrt dedikasjonerDeutsches Theatermuseum28. april 1876
Dedikasjon til Louise Werner i Nordische Heerfahrt dedikasjonerUkjent eier28. april 1876
Dedikasjon til Karl Frenzel i Nordische Heerfahrt dedikasjonerI privat eie4. mai 1876
Kontrakt med Franz von DingelstedtkontrakterFreie Universität Berlin24. juni 1876
Tegnet pengeseddel til Susanna IbsenkunstNBO Ms.4° 2415h26. juni 1876
Signatur i hotellgjestebok, Kaltern bei BozendiverseNBO Ms.4° 283011. september 1876
Innførsel i gjestebok ved tysk hotellhilsenerNorsk Folkemuseum/Ibsenmuseet 27. september 1876
Kontrakt med Teaterforeningen i BergenkontrakterTeaterarkivet i Bergen19. oktober 1876
Utkast til kontrakt med Teaterforeningen i BergenkontrakterNBO Ms.4° 171119. oktober 1876
Kontrakt med Teaterforeningen i BergenkontrakterNBO Ms.4° 171128. oktober 1876
Kopi av kontrakt med Teaterforeningen i Bergen. Egenhendig kopi (samme ordlyd som Vkont18761028TheatB, men annen linjedeling)kontrakterTeaterarkivet i Bergen28. oktober 1876
Hilsen til Elise Holck på fotografihilsenerKopi i NBO Ms.8° 2826:124. desember 1876
Dedikasjon til C. Möller i Nordische Heerfahrt dedikasjonerUkjent eier; tidl. J. Skougaards bibliotek1876
Dedikasjon til Ludwig Diestel i Nordische Heerfahrt dedikasjonerI privat eie1876
Dedikasjon til Paul Heyse i Nordische Heerfahrt dedikasjonerBayerische Staatsbibliothek1876
Dedikasjon til Rosamunde Königsdörffer i Nordische Heerfahrt dedikasjonerSchøyensamlingen, Oslo1876
Dedikasjon til Julie Ruhkopf i Nordische Heerfahrt dedikasjonerSchøyensamlingen, Oslo1876
Liste over teatre, skuespillere etc. Ibsen sendte Nordische Heerfahrt tildiverseNBO Ms.8° 1554/3, s. 4-71876
Regnestykker i manuskriptet til diktet «Til frøken Emma Klingenfeldt»regnskapNBO Ms.8° 1931, s. 2–4[1876]
Dedikasjon til Ludwig Diestel i Die Herrin von Oestrot dedikasjonerI privat eie6. februar 1877
Dedikasjon til Robert Waldmüller i Die Herrin von Oestrot dedikasjonerSchøyensamlingen, Oslo10. februar 1877
Dedikasjon til Wilhelm von Wartenegg i Die Herrin von Oestrot dedikasjonerI privat eie8. april 1877
Signatur til C.R. Nyblom på fotografifotografierUB Uppsala. Kopi NBO (Ubeh. 121)8. juni 1877
Tegnet pengeseddel til Susanna IbsenkunstUkjent eier25. juni 1877
Dedikasjon til V. v. Maurer i Samfundets støtter dedikasjonerSchøyensamlingen, Oslo21. oktober 1877
Dedikasjon til Wilhelm HenzendedikasjonerUkjent eier29. november 1877
Dedikasjon til Ludwig Diestel i Stützen der Gesellschaft dedikasjonerI privat eie30. november 1877
Dedikasjon til Jacob Løkke i Die Herrin von Oestrot dedikasjonerOslo katedralskoles bibliotek. Avskrift NBO.1877
Dedikasjon til Oswald Schmidt i Die Herrin von Oestrot dedikasjonerSchøyensamlingen, Oslo1877
Dedikasjon til Paul Heyse i Die Herrin von Oestrot dedikasjonerBayerische Staatsbibliothek1877
Liste over teatre etc. Ibsen sendte Die Herrin von Oestrot tildiverseNBO Ms.8° 1554, s. 2-3.1877
Signatur i J.A. Crowes Tizian fra 1877signaturerNorsk Folkemuseum1877
Regnestykke i manuskript til Samfundets Støtter regnskapNBO Ms. 4°1112, s. 41877
Regnestykke i manuskript til Samfundets Støtter regnskapNBO 4°1112, s. 91877
Hilsen til Katharina Helferich på fotografihilsenerSchøyensamlingen, Oslo16. juli 1878
Dedikasjon til Max Ring i Die Herrin von Oestrot dedikasjonerSchøyensamlingen, Oslo30. august 1878
Hilsen til C. Abrahams på baksiden av fotografi limt inn i Brand hilsenerUkjent eier10. desember 1878
Dedikasjon til Carl Stieler i Stützen der Gesellschaft dedikasjonerSchøyensamlingen, Oslo1878
Signatur i Wohlmuths Streifzüge eines deutschen Komödianten signaturerTancred Ibsens boksamling1878
Hilsen til Carl Jenke på fotografihilsenerDeutsches Theatermuseum1878–79
Forslag til generalforsamling i Skandinavisk Forening i RomadiverseSkandinavisk Forening i Roma 28. januar 1879
Signatur under referatet fra generalforsamling i Skandinavisk Forening i RomadiverseSkandinavisk Forening i Roma 28. januar 1879
Signatur i møteprotokollen i Skandinavisk Forening i RomasignaturerSkandinavisk Forening i Roma 13. februar 1879
Signatur i møteprotokollen i Skandinavisk Forening i RomasignaturerSkandinavisk Forening i Roma 27. februar 1879
Påskrift på brev fra (uklar signatur)diverseNBO Brevs. 20025. mai 1879
Tom konvolutt til Didrik GrønvoldkonvolutterI privat eie27. juni 1879
Del av dedikasjon (bok og mottager ukjent)dedikasjonerSchøyensamlingen, Oslo15. desember 1879
Dedikasjon til fru Clemence Nielsen i Et Dukkehjem dedikasjonerNorsk folkemuseum/Ibsenmuseet 24. desember 1879
Visittkort med adressediverseUkjent eier. Kopi NBO Brevs. 39 (sammen med brev til Barbaro).1879
Hilsen til M. Larsson på fotografihilsenerKBS 1879
Konvolutt med tegning til Susanna IbsenkunstNBO Ms.fol. 32201879
Blyanttegning av ansikt i profilkunstNBO Ms. 8° 193427. februar 1879
Hilsen til Betty Hennings på fotografihilsenerUkjent eier20. januar 1880
Hilsen til Emil Poulsen på fotografihilsenerSchøyensamlingen, Oslo20. januar 1880
Telegram med påskriftdiverseRiksarkivet 21. februar 1880
Telegram med påskriftdiverseRiksarkivet 21. januar 1880
Fragment av tom konvolutt til Leipziger Neueste NachrichtenkonvolutterNBO Brevs. 391880-årene
Visittkort med adressediverseUkjent eier. Kopi NBO Brevs 39 (sammen med brev til Barbaro).1880
Signatur og adresse på brevkort til ukjentdiverseSchøyensamlingen, Oslo.udatert, 1880-85?
Signatur i møteprotokollen i SF ved karnevaletsignaturerSkandinavisk Forening i Roma 25. februar 1881
Prøve på håndskrift, trolig sendt med brev 09.03.1881 til Johan Herman ThoresendiverseUkjent eier9. mars 1881
Tegnet pengeseddel til Susanna IbsenkunstI privat eie17. juni 1881
Konvolutt til Ingvald UndsetkonvolutterNBO Ms.8° 3691 7. desember 1881
3 bordkort til Grønvold, Paulsen og VaseniusdiverseNorsk Folkemuseum/Ibsenmuseet 1881
Hilsen til ukjent på fotografi, tilhører Fru R. TresselthilsenerTeaterarkivet i Bergen1882?
Signatur i møteprotokollen i Skandinavisk Forening i Roma (ved gåsefest)signaturerSkandinavisk Forening i Roma 10. januar 1882
Signatur i møteprotokollen i Skandinavisk Forening i Roma (ved kunstauksjon)signaturerSkandinavisk Forening i Roma 25. februar 1882
Hilsen til William Archer på fotografihilsenerUkjent eier. Avskrift i NBO (Ubeh. 121)4. mars 1882
Tegnet pengeseddel til Susanna IbsenkunstNBO Ms.fol. 322026. juni 1882
Hilsen i familien Gröbners stambokhilsenerUkjent eier9. oktober 1882
Dedikasjon til Pauline Ahlberg i En Folkefiende dedikasjonerUkjent eier3. desember 1882
Dedikasjon til konsul Myhlenphort i En Folkefiende dedikasjonerSchøyensamlingen, Oslo3. desember 1882
Dedikasjon til Nils Vogt i En Folkefiende dedikasjonerNBO Ibsensamlingen 9. desember 1882
Hilsen i Leopold von Sacher-Masochs albumhilsenerUkjent eier12. desember 1882
Rentefortegnelser, regnskapsnotater og diverse regnestykkerregnskapNBO Ms.8° 1554, s. 13–181882–84
Dedikasjon til ukjent i En Folkefiende dedikasjonerI privat eie1882
Dedikasjon til Pauline Ahlberg i Gildet på Solhaug dedikasjonerI privat eie16. mai 1883
Dedikasjon til Marie Gröbner i Nordische Heerfahrt dedikasjonerUkjent eier7. oktober 1883
Hilsen i gjestebok, Gröbners Hotel (1883)hilsenerGröbners Hotel1883
Signatur til R. Vischer i Ein Volksfeind signaturerUniversitetsbiblioteket i Bonn1883
Enkelte notater i margen (i Asbjørnsen og Moes Eventyrbog for børn)diverseIbsenmuseet1883
Dedikasjon til den svensk-norske understøttelsesforening i Paris i Digte dedikasjonerSchøyensamlingen, Oslo3. februar 1884
Notat om været med tegning av to «Haggel i naturlig størrelse»kunstNBO Ms.fol. 322315. juli 1884
Regnskapsopptegnelser for reisen til Gossensass 1. juli 1884regnskapNBO Ms.4° 2415 g1884
Regnestykke i manuskript til Vildanden regnskapNBO Ms.4° 1115, s. 1951884
Signatur med dato til NNsignaturerUkjent eier5. oktober 1885
Kontrakt med Theodor Andersen (Dagmarteatret) ang. Peer Gynt kontrakterNBO Ms.4° 4461 26. oktober 1885
Rettelse av «Kristian» til «Nils» s. 169 i Frederik Bætzmands Det norske Statsraad diverseIbsenmuseet1885
Tegning vedlagt sufflørbok til Peer Gynt kunstNBO Ms.4° 4461 1885
Hilsen til Edmund Gosse på fotografihilsenerLeeds University Library8. mars 1886
Konvolutt med tegning til Susanna IbsenkunstNBO Ms.fol. 322018. juni 1886
Hilsen på konvolutt til Susanna IbsenkonvolutterNBO Ms.4° 2415h26. juni 1886
Dedikasjon til B. Grønvold i Kongs-Emnerne dedikasjonerI privat eie5. juli 1886
Hilsen til Ludwig Gröbner på fotografihilsenerI privat eie31. juli 1886
Kontrakt med Theodor Andersen (Dagmarteatret) ang. Gildet paa Solhaug. (Kun deler egenhendig.)kontrakterTeatermuseet, København.1. oktober 1886
Dedikasjon til Emma Klingenfeld i Rosmersholm dedikasjonerUkjent eier25. november 1886
Tom konvolutt til Jos. Sattler, poststemplet ?konvolutterBayerische Staatsbibliothek 16. desember 1887
Signatur i Sara Hutzlers Nora. Erzählung signaturerIbsenmuseet1887
Prøve på håndskrift på baksiden av fotografihilsenerSchøyensamlingen, Oslo1887
Hilsen til ukjent på autografviftehilsenerUkjent eiermars 1887
Konvolutt med tegning til Susanna IbsenkunstNBO Ms.fol. 32201887
Visittkort med prøve på håndskrift til NNdiverseUkjent eier. Avskrift i Stargardts katalog 630, 1983 i NBO Brevs. 39.4. januar 1888
Hilsen til Rikke Holst/Tresselt på fotografihilsenerUkjent eier8. januar 1888
Hilsen til Ludvig Aubert på fotografihilsenerNBO Brevs. 14D:321. februar 1888
Dedikasjon til hertugen av Sachsen-Meiningen i Kaiser und Galiläer, 1888dedikasjonerI privat eie8. mars 1888
Signatur i autografalbum til frk. RodenbergsignaturerUkjent eier12. mars 1888
Hilsen til Marie Ramlo-Conrad på fotografihilsenerUkjent eier5. april 1888
Dedikasjon til Markus Grønvold i Jægers Henrik Ibsen 1828-88 dedikasjonerUkjent eier25. mai 1888
Konvolutt med tegning til Susanna IbsenkunstNBO Ms.fol. 322018. juni 1888
Signatur på «Indbydelse til dannelse af en forening til vort nationalgalleris forøgelse»signaturerNBO Brevs. 3918. november 1888
Signatur i Emil Hannovers De galante Festers Maler signaturerIbsenmuseet1888
Signatur i August Strindbergs Kamraterna signaturerIbsenmuseet1888
Innskrift på gravstedet til Ibsens brordiverseUkjent eier1888
Notat i manuskript til Hedda Gabler diverseNBO Ms.8° 2638, side iv1889
Notat i manuskript til Hedda Gabler diverseNBO Ms.8° 2638, side jr1889
Notat i manuskript til Hedda Gabler diverseNBO Ms.8° 2638, side jv1889
Notert adresse til Rudolf Schmidt (i Literatur og Kritik; hefte 5 har ded. fra Schmidt)diverseIbsenmuseet1888
Tom konvolutt til Henrik JægerkonvolutterNBO Brevs. 6711888
Signatur på fotografifotografierSchøyensamlingen, Oslo1888–89
Notert dato for svarbrev («bsv. 8.1.89») i Franz F. Heitmüllers Blondel diverseIbsenmuseet8. januar 1889
Tom konvolutt til Harald Hansen, poststemplet konvolutterUkjent eier20. februar 1889
Kontrakt med Felix Bloch Erben ang. Samfundets Støtter kontrakterI privat eie20. mars 1889
Hilsen til Janet Achurch på fotografihilsenerUkjent eier7. juni 1889
Stambokhilsen til Emilie BardachhilsenerUkjent eier20. september 1889
Hilsen til Emilie Bardach på fotografihilsenerUkjent eier27. september 1889
Kontrakt med Felix Bloch Erben ang. bl.a. Fru Inger til Østeraad kontrakterI privat eie9. november 1889
Hilsen til Clara Ebert på fotografihilsenerUkjent eier18. november 1889
Kort med signatur og adresse diverseSchøyensamlingen, Oslo17. desember 1889
Tom konvolutt til Thomasine Henriette LiekonvolutterNBO Brevs. 1191889?
Tilføyelser og rettelser til artikkelen om Henrik Ibsen i Halvorsens forfatterleksikondiverseNBO Ms.fol. 9071889
Tom konvolutt til Mikael LybeckkonvolutterÅbo Akademis bibliotek, Finland.1889?
Hilsen (i minnebok?) til Ebba Snoilsky med diktet «Et Vers»dedikasjonerKBS14. juli 1890
Prøve på håndskriftdiverseMinnesota Historical Society, Brenda Ueland Papers 2. oktober 1890
Dedikasjon til Hedwig Grønvold i Hedda Gabler dedikasjonerSchøyensamlingen, Oslo19. desember 1890
Hilsen til Christiane Fredrikke Magelssen på fotografihilsenerI privat eie 20. desember 1890
Kontrakt med Felix Bloch Erben ang. Hedda Gabler kontrakterI privat eie; i Tyskland?22. desember 1890
Hilsen til Paul Lindau på fotografihilsenerUkjent eier23. desember 1890
Hilsen til Alice Berend på fotografihilsenerNBO Brevs. 39.1890-årene?
Signatur på fotografifotografierSchøyensamlingen, Oslo1890-årene?
Dedikasjon til Henrik Jæger i Hedda Gabler dedikasjonerI privat eie1890
Diverse regnestykker i Hedda Gabler-manuskriptregnskapNBO Ms.8° 2639, bl. 2-61890
Prøve på håndskrift på tysk til NNdiverseUkjent eier1. mars 1891
Hilsen til Victor Barrucand på fotografihilsenerUkjent eier6. mars 1891
Kontrakt med Felix Bloch Erben ang. Kongs-Emnerne kontrakterI privat eie8. mars 1891
Hilsen til Georg Reimers på baksiden av fotografihilsenerSchøyensamlingen, Oslo13. april 1891
Hilsen på Emilie Mataja/Emil Marriots visittkorthilsenerI privat eie18. april 1891
Hilsen på tysk skrevet bakpå menykort til Josef LewinskyhilsenerNBO Brevs. 3918. april 1891
Hilsen til ukjent skrevet bakpå menykorthilsenerI privat eie18. april 1891
Hilsen (sitat fra Kongs-Emnerne) til NN på baksiden av fotografihilsenerSchøyensamlingen, Oslo1. mai 1891
Hilsen til Gerda Lundequist på fotografihilsenerKBS Ep. L 22 a, nr. 63mai 1891
Hilsen til en ung dame på baksiden av fotografi, signatur på forsiden.hilsenerSchøyensamlingen, Oslo17. august 1891
Hilsen i Sigrid Arnoldsons stambokhilsenerUkjent eier. Avskrift NBO brevs. 466.30. august 1891
Hilsen i Hedvig Stouslands minnebokhilsenerTelemark og Grenland museum. Kopi i NBO Brevs. 393. oktober 1891
Hilsen til ukjent på fotografihilsenerNBO Ms.8° 334020. oktober 1891
Hilsen til Wilhelmine Schønberg på fotografihilsenerNBO Brevs. 3917. november 1891
Hilsen til Illa Christensen på fotografihilsenerKBK28. desember 1891
Hilsen (i Susannas hånd) til Sophie Krohn på baksiden av fotografihilsenerNorsk Folkemuseum/Ibsenmuseet 1891?
Liste over honorar for 4 dramaerregnskapNBO Ms.8° 1554, s. 81891
Signatur til Sofie Krohn på visittkortsignaturerNBO Brevs. 4181891–1892
Faksimile av signatur på fotografi i engelsk utgave av Hedda Gabler (1. utg. 1891)fotografierUkjent eier1891
Kort med påført adresse til Hildur AndersendiverseUkjent eier. Kopi NBO Brevs. 39.1891–1895
Konvolutt med påskrift i konvolutt til Hildur AndersenkonvolutterNBO Brevs. 395. mai 1892
Konvolutt med påskrift i konvolutt til Hildur AndersenkonvolutterNBO Brevs. 3928. juni 1892
Tom konvolutt til August LarsenkonvolutterNBO Brevs. 3910. august 1892
Hilsen til Granville Bantock på fotografihilsenerUkjent eier. Kopi NBO Brevs. 39.30. august 1892
Dedikasjon til Rikke Holst i Terje Vigen dedikasjonerBOB25. november 1892
Kontrakt med Felix Bloch Erben ang. Bygmester Solness kontrakterI privat eie5. desember 1892
Dedikasjon til Magdalena Falsen i Bygmester Solness dedikasjonerUkjent eier13. desember 1892
Dedikasjon til Camilla Collett i Bygmester Solness (bundet inn sammen med J.G. Borkman)dedikasjonerSchøyensamlingen, Oslo14. desember 1892
Tom konvolutt til teaterdirektør August LindbergkonvolutterMusikmuseet, Stockholmdesember 1892
Dedikasjon til Bergliot Ibsen i Bygmester Solness dedikasjonerTancred Ibsens boksamling1892
Dedikasjon til Wilhelmine Schønberg i Bygmester Solness dedikasjonerI privat eie 1892
Signatur i Auguste Ehrhard: Henrik Ibsen et le théatre contemporain, 1892signaturerNorsk Folkemuseum1892
Notater/rabbel i margen i Willy Reichel: Der Magnetismus und seine Phänomene diverseIbsenmuseet1892
Regnskapsnotater i Bygmester Solness-manuskriptregnskapNBO Ms.8° 1943, s. 3-41892
Notat i Bygmester Solness-manuskriptdiverseNBO Ms.8° 1943, s. 41892
Kontrakt med August Lindberg (bare signatur er egenhendig)kontrakterNBO Brevs. 3911. januar 1893
Kvittering til August Lindberg på kontraktkvitteringerNBO Brevs. 3912. januar 1893
Signatur i autografsamlingsignaturerUkjent eier18. juli 1893
Hilsener til Edith Brandes i stambok (tre tekster)hilsenerI privat eie 18. juli og 15. august 1893
Signatur i Alberto Boccardis La donna nell’opera di Henrik Ibsen signaturerIbsenmuseet1893
Signatur på fotografifotografierSchøyensamlingen, Oslo1893
Innførsel på brev angående festskrift til Camilla CollettdiverseNBO Ms.8 18311893
Sitat fra En Folkefiende (i minnebok?)diverseKBS24. mars 1894
Hilsen til Maxime Péreire bakpå et visittkorthilsenerBibliothèque de l’Arsenal 25. april 1894
Oversikt over tyske Ibsen-utgaver (vedlegg til utkast til brev til ukjente mottagere 20. august 1894)diverseNBO Ms.8° 203920. august 1894
Signatur og dato på malerisignaturerIbsen-museet i Grimstad21. september 1894
Dedikasjon til Hildur Andersen på Bygmester Solness-manuskriptdedikasjonerNBO Ms.4° 129215. november 1894
Kontrakt med Felix Bloch Erben ang. Lille Eyolf kontrakterI privat eie27. november 1894
Trykt faksimile i Little Eyolf (1894) av hilsen til W. Heinemann på fotografihilsenerUkjent eier1894
Dedikasjon til Bergliot Ibsen i Lille Eyolf dedikasjonerTancred Ibsens boksamling1894
Utkast til kontrakt med Albert Ranft ang. Lille Eyolf, honoraret er bokført 15.12.1894kontrakterNBO Ms.8° 1554, s. 11894
Dedikasjon til Hildur Andersen på Rosmersholm-manuskriptdedikasjonerNBO Ms.4° 1291, s. 701894–95
Dedikasjon til Hildur Andersen på Hedda Gabler-manuskriptdedikasjonerNBO Ms.8° 8081894–95
Erklæring fra Sigurd Ibsen undertegnet Henrik IbsendiverseUkjent eier1894
Signatur (utklipt av brev?) innrammet sammen med fotografifotografierSchøyensamlingen, Oslo1894
Signatur (utklipt av brev?) innrammet sammen med fotografifotografierSchøyensamlingen, Oslo1895?
Hilsen til Agnes Sorma skrevet på en tamburindiverseNBO mikrofilm15. februar 1895
Hilsen til Andreas Dolleris på fotografihilsenerUkjent eier2. april 1895
Signatur på baksiden av fotografifotografierSchøyensamlingen, Oslo7. mai 1895
Signatur på fotografifotografierNBO Brevs. 396. juli 1895
Dedikasjon til Harry Fett i Lille Eyolf dedikasjonerUkjent eierseptember 1895 (feilskrevet i teksten: «1894»)
Signatur på innbydelsesbrev til minnesmerke over Johannes BrunsignaturerNBO TSark A 4010. oktober 1895
Signatur på kvittering til August LindbergsignaturerNBO Brevs. 3918. oktober 1895
Signatur på fotografi, senere montert på ark sammen med tilsvarende bilder av Bjørnson, Kielland og Lie «de fire store» i anledning Forfatternes høstmesse 1895fotografierUkjent eier5. november 1895
Om demokrati, hentet fra håndskrift-album til Forfatternes Høstmesse (1895)diverseUkjent eier15. november 1895
Attest til Lina JakobsendiverseIbsen-museet i Grimstad30. oktober 1895
Tom konvolutt til «Madame Henr. Ibsen»konvolutterI privat eie 1895
Signatur på forsiden av heftene av Nyt Tidsskrift signaturerIbsenmuseet1895
Signatur i Amalie Skrams Professor Hieronimus signaturerIbsenmuseet1895
Signatur i Emile Zolas Germinal signaturerIbsenmuseet1895
Dedikasjon til Thea (Dorothea Sontum) på Lille Tullas lam dedikasjonerNorsk Folkemuseum/Ibsenmuseet 1895
Innførsel i «Offerbog», Trefoldighet menighet (Oslo)diverseNBO Ms.8° 21611. mars 1896
Hilsen i Dagny Bjørnsons autografbokhilsenerUkjent eier19. mai 1896
Hilsen til Oda Nielsen (f. Larssen) på fotografihilsenerKBK 29. mai 1896
Hilsen i E. Grüttefiens dagbokhilsenerUkjent eier. Mikrofilm av avis: iga0245389. september 1896
Bekreftelse på baksiden av akvarell av Store FollestaddiverseUkjent eier22. oktober 1896
Hilsen til Wilhelmine Holmboe-Schenstrøm på Werenskiolds Ibsenportrett fra 1895hilsenerSchøyensamlingen, Oslo29. oktober 1896
Signatur på fotografifotografierSchøyensamlingen10. november 1896
Signatur på kontrakt med Moritz Prozor ang. John Gabriel Borkman kontrakterSchøyensamlingen, Oslo30. november 1896
Kontrakt med Felix Bloch Erben ang. John Gabriel Borkman kontrakterI privat eie20. desember 1896
Dedikasjon til Johan Herman Thoresen i John Gabriel Borkman dedikasjonerI privat eie26. desember 1896
Tom konvolutt til Lars SwanströmkonvolutterNBO brevs. 5691896
Signatur i medlemslistesignaturerStatsarkivet: Privatarkiv: Anti-visit-foreningen nr. 1, medlemsliste 18961896
To små blyanttegninger: hode og hattkunstNBO Ms.4° 2590, s. 2351896
Tom konvolutt til August LarsenkonvolutterNBO Brevs. 395. februar 1897
Hilsen til Kathrine Fritzner (dato i annen hånd)hilsenerUkjent eier6. mai 1897
Kvittering utstedt til Wiener Burgtheater for mottatt vederlag (1280 Tantiemen) for Vildanden kvitteringerUkjent eier7. mai 1897
Tom konvolutt til Komiteen for Kongens jubilæumsfond v/Theodor Hansen, har trolig inneholdt bidragsliste for jubileumsfondet (jf. notis i Aftenposten 9.6.1897, nr. 411)konvolutterNBO Brevs. 3915. juni 1897
Dedikasjon til ukjent i John Gabriel Borkman dedikasjonerSchøyensamlingen, Oslo6. juli 1897
Dedikasjon til A. M. Lugné-Poë i John Gabriel Borkman dedikasjonerSchøyensamlingen, Oslo8. august 1897
Hilsen til Angelo Mariani på en xylografi av Henrik IbsendiverseSchøyensamlingen, Oslo4. september 1897
Signatur på baksiden av fotografifotografierSchøyensamlingen, Oslo16. september 1897
Signatur på baksiden av fotografifotografierSchøyensamlingen, Oslo16. september 1897
Signatur på fotografifotografierI privat eie 19. september 1897
Fotografi med signatur og dato til NNfotografierNBO Billedsamlingen 756255-17. oktober 1897
Inskripsjon på boks med penneholder (til pennesplitt), gitt i julegave til Aksel ArstaldiverseI privat eie 24. desember 1897
Hilsen på visittkort medfølgende julegave (beger med inskripsjon) til Eldrid ArstalhilsenerUkjent eier. Kopi NBO Ms.8° 204524. desember 1897
Dedikasjon til Sigurd Ibsen i billedbibeldedikasjonerI privat eie 24. desember 1897
Hilsen i grev I. Milewskis stambokhilsenerNBO Ms.4° 937bsommeren 1897
Påskrift på tittelblad i Henriette Försters 21 Ebba Brahe diverseIbsenmuseet1897
Tysken er rettet med blekk i Odysseus Horia, der Glänzende diverseIbsenmuseet1897
Tom konvolutt til August Larsen, stemplet mottatt i København 5.1.98konvolutterNBO Brevs. 395. januar 1898
Bekreftelse vedr. oljemaleriet «Fra Vik i Eidsfjord»diverseI privat eie5. januar 1898
Hilsen til Anna Stousland på fotografihilsenerTGM BM.1955:08720. mars 1898
Hilsen til Asa Hansen på italiensk autografviftediverseIbsenmuseet, Oslo4. april 1898
Hilsen i Birger Mörners stambokhilsenerÖrebro universitetsbibliotek12. april 1898
Kvittering, Kungliga Dramatiska TeaternkvitteringerDrottningholms teatermuseum 16. april 1898
Advarsel til autografjegere på en lapp som trolig har hengt på døren.diverseUkjent eier1898?
Hilsen til Caroline Sontum på fotografihilsenerI privat eie 23. mai 1898
Hilsen til sangerinnen Ågot Lunde på fotografihilsenerUkjent eier14. juli 1898
Hilsen til Gustaf af Geijerstam på fotografihilsenerUB Göteborg, signatur: H 56:2514. august 1898
Hilsen til Nennie af Geijerstam på fotografihilsenerI privat eie 14. august 1898
Korrektur vedr. Kongs-Emnerne, sendt til Julius EliasdiverseNBO Ms.8° 14709. september 1898
Notert dato for svarbrev i Johan Bojers Rørfløiterne diverseIbsenmuseet21. november 1898
Hilsen (prøve på håndskrift) til Ballah Velasque på baksiden av fotografihilsenerSchøyensamlingen, Oslo2. desember 1898
Hilsen (prøve på håndskrift) til ukjent mottager (Herr greve)diverseNBO Brevs. 392. desember 1898
Hilsen til ukjent på fotografihilsenerUkjent eier5. desember 1898
Notert dato for svarbrev i bok i Just Bings Norske digte og digtere diverseIbsenmuseet11. desember 1898
Hilsen til Aksel O.V. Arstal (d.y.) på fotografihilsenerI privat eie 24. desember 1898
Hilsen på kort i konvolutt til Odd Arstal sammen med utgave av Peer Gynt hilsenerUkjent eier. Kopi NBO Brevs. 39. Fotografi NBO Ms.8° 204524. desember 1898
Tekstfragment, bare avslutningshilsen og signatur til Christian SparrediverseUkjent eier1898?
Hilsen til Engelke Wulff, g. Friis på fotografihilsenerUkjent eier1898?
Hilsen til ukjent (redaktøren Heinrich Stümcke?) på fotografi (i bok)hilsenerUkjent eier1898?
Oljemaleri med signatur, «Landskap med foss og sagbruk»kunstI privat eie1898?
Signatur på fotografi til Hans Schröder)fotografierTeatermuseet, København (iflg. Anker)1898/1899?
Signatur på fotografi (med foldede hender)fotografierInternational Institute of Social History: IISG (Woodbrookers), BG A58/923ca. 1898
Korrektur vedr. Kongs-Emnerne, sendt til Julius EliasdiverseNBO Ms.8° 1470sommeren 1898?
Korrektur vedr. Kongs-Emnerne, sendt til Julius EliasdiverseNBO Ms.8° 1470.oktober 1898?
Korrektur vedr. Kongs-Emnerne til Julius EliasdiverseNBO Ms.8° 1470.oktober 1898?
Notert adresse i Mons Lies Lombardo og Agrippina diverseIbsenmuseet1898
Bestilling på visittkortdiverseI privat eie1898
Fortegnelse over separatopplag av folkeutgavendiverseNBO Brevs. 4181898?
Tom konvolutt til Rosa FitinghofkonvolutterRiksarkivet, Stockholm 1. januar 1899
Notert adresse og dato for svarbrev i Poul Levins Sejr diverseIbsenmuseet27. februar 1899
Hilsen til Ermete Zacconi på fotografihilsenerMuseo Biblioteca dell’attore3. mars 1899
Signatur på forsendelseskvitteringdiverseSchøyensamlingen, Oslo22. mars 1899
Notert dato for svarbrev i Harald Jacobsons Sång diverseIbsenmuseet23. april 1899
Hilsen til Rosa Fitinghoff på fotografihilsenerUkjent eier26. juli 1899
Hilsen til Ernst Malmberg på fotografi, innført i Malmbergs stambokhilsenerUB Uppsala16. september 1899
Signatur på fotografifotografierUkjent eier. Kopi av trykt faksimile i auksjonskatalog, NBO Brevs. 394. oktober 1899
Dedikasjon til kong Oscar 2. i Når vi døde vågner dedikasjonerBernadottebiblioteket19. desember 1899
Dedikasjon til Rosa Fitinghoff i Når vi døde vågner dedikasjonerSchøyensamlingen, Oslo20. desember 1899
Dedikasjon til Lorentz og Mathilde Dietrichson i Når vi døde vågner dedikasjonerUkjent eier20. desember 1899
Dedikasjon til Johan Herman Thoresen i Når vi døde vågner dedikasjonerNorsk Folkemuseum/Ibsenmuseet 24. desember 1899
Innførsel i protokoll for Christiania BydiverseUkjent eier31. desember 1899
Dedikasjon til Hildur Andersen i Samlede Værker diverseUkjent eier19. september 1899?
Blomsterkort til Hildur Andersen (sammen med V18990919HA?)diverseUkjent eier1899
Kontrakt med Nationaltheatret, bare signaturen og datoen er egenhendig.kontrakterNBO Brevs. 391899
Utsikt over en fjord (tegning)kunstNBO Ms.4° 1119, bl. 1v (manuskript til Når vi døde vaagner)1899
Visittkort til NNdiverseBibliothèque Nationale, Paris 4. januar 1900
Kontrakt med Felix Bloch Erben ang. Når vi døde vågner kontrakterI privat eie5. januar 1900
Signatur på fotografi til Anna FreytagfotografierStaatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz 11. oktober 1900
Dedikasjon til Anna Stousland i Digte dedikasjonerTelemark Museum TGM BM.1926-27:00622. oktober 1900
Notert dato for svarbrev i Kristofer Randers Fester og Minder diverseIbsenmuseet20. desember 1900
Notert dato for svarbrev i Balthazar Schnitlers Norna diverseIbsenmuseet20. desember 1900
Notert adr. og dato for svarbrev i Hjalmar Christensens Det retfærdige spil diverseIbsenmuseet29. desember 1900
Notert dato for svarbrev i Michael Lybecks Den starkare diverseIbsenmuseet30. desember 1900
Signatur på fotografi til Emilie BerrfotografierUkjent eiersommeren 1900?
Påskrift i Hannah Joëls/Helga Johansens Hinsides diverseIbsenmuseet1900
Hilsen til Chr. F. SontumhilsenerUkjent eier. Avskrift NBO (Ubeh. 121).sommeren 1901
Regnestykke notert i C.K. Elouts Der Kulturkampf in Süd-Afrika (i margen s. 61)regnskapIbsenmuseet1901
Signatur i Ove Rodes Nationalgaven eller Den berømte Olding (usikkert om den er egenhendig)signaturerIbsenmuseet1902
Signatur på brevark, med attesteringsignaturerNBO Brevs. 418 (blant brev til Edv. Bull)juni 1903
Signatur i Wolfgang Menzel: Die deutsche Literatur (1836)signaturerSchøyensamlingen, OsloUdatert
Visittkort til ukjent mottagerdiverseNBO Ms.fol. 3223Udatert
3 lister over malerier, med verdiansettelser (6 sider)regnskapNBO Ms.4° 2415 fUdatert
2 lister over møbleringsomkostningerregnskapNBO Ms.4° 2415 e, s. 1, 3, 4Udatert
Liste over obligasjonerregnskapNBO Ms.4° 2415 d1. januar 1886
Regnestykker, kladdregnskapNBO Ms.8° 1554, s. 9Udatert
Regnskap over div. utgifterregnskapNBO Ms.8° 1554, s. 10Udatert
Regnskap over betalte regningerregnskapNBO Ms.8° 1554, s. 11Udatert
Liste over inntekter/uteståenderegnskapNBO Ms.8° 1554, s. 12Udatert
Skriv ang. generalforsamlingen (i Den Skandinaviske Forening i Roma?)diverseUkjent eierUdatert
ProtokollinnførseldiverseRAOUdatert
Tom konvolutt til Karl LarsenkonvolutterI privat eie Udatert
Tom konvolutt til Didrik Grønvold og fruekonvolutterRAOUdatert
Tom konvolutt til Dagbladets redaksjonkonvolutterKBK Palsbo AbUdatert
Tom konvolutt til Jonas LiekonvolutterNBO Brevs. 119Udatert
Signatur på hvit kartong montert sammen med fotografifotografierSchøyensamlingen, OsloUdatert
Signatur montert sammen med et Ibsen-fotografi (postkort) i grønn rammefotografierSchøyensamlingen, OsloUdatert
Signatur funnet i autograf-samlingen til Ivar Hallström, trolig klippet ut av et brevsignaturerMusikmuseet, StockholmUdatert
Signatur på kort blant brevene til Edv. BullsignaturerNBO Brevs. 418Udatert
Signert lapp montert sammen med et bilde i portrettalbumsignaturerUkjent eierUdatert
Signatur på fotografi til ukjent mottager. fotografierUkjent eierUdatert
Signatur på fotografi til ukjent mottager.fotografierSchøyensamlingen, OsloUdatert
Julehilsen til ukjent dame på visittkorthilsenerSchøyensamlingen, OsloUdatert
Kostymeskisse (blyanttegning)kunstNBO Ms.fol. 1908:2 Udatert
Pharmacopoea militaris, eller en udvalgt Samling af Lægemidler for de militaire EtaterdiverseNBO Ms.4° 1098Udatert
Ibsens avskrift av en tysk oversettelse (ved Strodtmann) av diktet «Brændte skibe»diverseHoughton Library Udatert
Fjellandskap med vann, tømmerhytte og bu (akvarell)kunstNBO Ms.8° 3451Udatert
To hus på et nes ved sjøen, båt, kirke i bakgrunnen (blyanttegning). Treplate i rammens bakside m/notat om at HI har tegnet bildet og forært det til sin kusine frøken Paus.kunstUkjent eier. Fotografi NBO Ms.8° 3075.Udatert
Maleri av Vøringsfossen.kunstNorsk Folkemuseum/Ibsenmuseet Udatert
Diverse regnestykkerregnskapNBO Ms.4° 2415e, s. 2Udatert
7 signaturer på brevark (skriftprøver etter slagtilfellene)signaturerI privat eie Udatert (1903?)
9 signaturer på begge sider av brevark (skriftprøver etter slagtilfellene)signaturerI privat eie Udatert (1903?)
Signatur på fotografifotografierI privat eie Udatert (1903?)