Du er her:
Om teksten:Dedikasjon til Chr. Holst i Hærmændene paa Helgeland
Datering:1858
Eier/arkivsignatur:Nasjonalbiblioteket / Ibsensamlingen HÆR (nor) 1858. eks. 1
Nedlastinger:xml, pdf
Eier: Nasjonalbiblioteket
Sted: Oslo
Signatur: Ibsensamlingen HÆR (nor) 1858. eks. 1
Dokument: På løst forsatsblad i 1. utg., 1858


 
 Til
Hr. Universitetssecretær, kammerherre, Ridder
Chr. Holst/
med Høiagtelse
ærbødigst
fra
Forfatteren.

Forklaringer

Tegnforklaring inn her