Om teksten:Dedikasjon til Bergliot Ibsen i Bygmester Solness
Datering:1892
Eier/arkivsignatur:Tancred Ibsens boksamling
Nedlastinger:xml, pdf
Eier: Tancred Ibsens boksamling
Sted: Oslo
Dokument: Egenhendig manuskript.


 
 Kære Bergliot,

tag venligst imod denne
bog, som sendes dig med de
hjerteligste julehilsener fra

din hengivne svigerfar

H.I.

Forklaringer

Tegnforklaring inn her