Du er her:
Om teksten:Visittkort med prøve på håndskrift til NN
Datering:4. januar 1888
Kilde:Stargardts katalog 630, 1983
Nedlastinger:xml, pdf
Tittel: Stargardts katalog 630, 1983
Utgivelsessted:
Datering:4. januar 1888


 
 Min tid er starkt optagen. Derfor kun dette som prøve på min håndskrift.

Forklaringer

Tegnforklaring inn her