Du er her:
Om teksten:Kontrakt med Theodor Andersen (Dagmarteatret) ang. Peer Gynt
Datering:26. oktober 1885
Eier/arkivsignatur:Nasjonalbiblioteket / Ms.4° 4461
Nedlastinger:xml, pdf
Eier: Nasjonalbiblioteket
Sted: Oslo
Signatur: Ms.4° 4461
Dokument: Egenhendig manuskript.


 
 Herved overdrager jeg Hr. Skuespildirecteur Th. Andersen
Eneret til ˹på Dagmarteatret˺ overalt i Danmark at lade opføre ˹«Peer Gynt»,
Eventyrkomedie i 5 akter.˺

Denne Ret overdrager jeg ikke alene Hr. Andersen personlig,
men ogsaa til hvem han igjen overdrager den. ˹den, hvem han
måtte overdrage ledelsen af Dagmarteatret.˺

Kjøbenhavn, d. 18

˹
I honorar udbetales mig ved den første op-
førelse 500 – fem hundrede kroner, og senest
tre uger derefter 1000 – et tusend kroner, –
i alt altså 1500 – femten hundrede kroner.

München, den 26. Oktober 1885.

Henrik Ibsen.
˺

Forklaringer

Tegnforklaring inn her