Om teksten:Dedikasjon til Bernhard Dunker i Kongs-Emnerne
Datering:1863
Eier/arkivsignatur:Nasjonalbiblioteket / Øyvind Ankers arkiv (kopi)
Nedlastinger:xml, pdf
Eier: Nasjonalbiblioteket
Sted: Oslo
Signatur: Øyvind Ankers arkiv (kopi)
Dokument: Egenhendig manuskript.


 
 Til
Hr. Regjeringsadvokat Dunker
ærbødigst
fra
Forfatteren.

Forklaringer

Tegnforklaring inn her