Du er her:
Om teksten:Dedikasjon til Edvard Stjernström i De Unges Forbund
Datering:24. desember 1869
Eier/arkivsignatur:I privat eie
Nedlastinger:xml, pdf
Eier: I privat eie
Dokument: Egenhendig manuskript.


 
 Till
Min Ven Edvard Stjernström
med Takk for de mange glade
Timer paa Vårby

Dresden den 24de December 1869

Henrik Ibsen

Forklaringer

Tegnforklaring inn her