Om teksten:Dedikasjon til Herman Johnson i Gildet paa Solhoug
Datering:1856
Kilde:Øyvind Anker: Brev 1845-1905 (1979-81)
Nedlastinger:xml, pdf
Eier: HIS
Signatur: Ekspl. 1
Tittel: Brev 1845-1905 (1979-81)
Utgivelsessted: Oslo
Forlag: Universitetsforlaget
Datering:1856


 
 Til Hr. Herman Johnson jr.

venskabeligst fra Forf.

Forklaringer

Tegnforklaring inn her