Du er her:
Om teksten:Dedikasjon til Niels A. Nicolaysen i Kongs-Emnerne
Datering:1864
Kilde:Francis Bull, Halvdan Koht og Didrik Arup Seip: Samlede verker. Bind 16: Brev 1844-1871 (1940)
Nedlastinger:xml, pdf
Eier: HIS
Signatur: Ekspl. 1
Tittel: Kongs-Emnerne
Utgivelsessted: Oslo
Forlag: Gyldendal
Datering:1864


 
 Til
Hr. Overretssagfører Niels Nicolaysen!

Med Tak for den Tid jeg har havt den Glæde at staa
ved Theatret under Deres Direktoriat beder jeg Dem
venligen modtage denne Bog idet jeg udtaler det Haab
at De i det Længste ikke vil unddrage Indretningen
Deres Interesse til Gavn for den dramatiske Kunst og
Literatur hertillands.

Henr: Ibsen.

Forklaringer

Tegnforklaring inn her