Du er her:
Om teksten:Forslag til generalforsamling i Skandinavisk Forening
Datering:28. november 1864
Eier/arkivsignatur:Skandinavisk Forening (Circolo Scandinavo)
Nedlastinger:xml, pdf
Eier: Skandinavisk Forening (Circolo Scandinavo)
Sted: Roma
Dokument: Egenhendig manuskript.


 
 Forslag

til en Beslutning af den til den 6te Decbr:
d. A. indkaldte Generalforsamling i den
skandinaviske Forening i Rom.

1. Der udvælges en Komité af 3 Med-
lemmer til i Forening med Bestyrelsen
at undersøge, hvorledes en fuldstændigere og
bedre Bladforsyning kan opnaaes.

2. Det paalægges Komitéen at fremlægge sin
Indberetning og eventuelt motiverede Forslag
for

(principaliter)
en extraordinær Generalforsamling, der
bliver at afholde den 20de December

(subsidialiter)
den ordinære Generalforsamling, der afhol-
des i Januar Maaned.

Rom den 28de November 1864.

Henr: Ibsen.

Forklaringer

Tegnforklaring inn her