• Brev
    Registrant: THORVALD EMIL BING HEIBERG
    Leveår: 1841–1912
    Kort beskrivelse: norsk høyesterettsadvokat.
1864 juridisk embetseksamen og samme år fullmektig hos Emil Stang. Fra 1867 høyesterettsadvokat i Kristiania. Drev 1870–77 advokatkontor i kompaniskap med Carl J. Michelet (som hadde vært politimester 1863–70) og stod som venstretilhenger i sterk opposisjon til Morgenbladet og dets redaktør Chr. Friele. Mangeårig medlem av Christiania Theaters representantskap (NPSA 3:[1]). 1871–76 forsvarer for H.J. Jensen i saken mot Ibsen angående opptrykket av Hærmændene paa Helgeland.
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 29/9 1871