Du er her:
  • Brev
    Registrant: HANS JACOB JENSEN
    Leveår: 1824–90
    Kort beskrivelse: norsk boktrykker.
Startet 1856 H.J. Jensens Bogtrykkeri. Trykte til 1864 Illustreret Nyhedsblad, som han 1857–61 også var eier av. I hans eierperiode trykte bladet Fru Inger til Østeraad i nr. 22, 24, 27, 30 og 34, 1857, i tillegg tok Jensen noen hundre separatavtrykk, og 1858 ble Hærmændene paa Helgeland trykt som eget tilleggshefte (HFL 3, 35–36; K&E 1, 329). Fra 1858 trykte Jensen Vinjes Dølen og fra 1860 Christiania-Posten. Gikk 1864 konkurs, men startet opp igjen og trykte en rekke aviser: Norsk Folkeblad, Verdens Gang fra oppstarten 1868, 1869–79 Dagbladet, dessuten Ny illustreret Tidende, Hjemmet og skolen og Falck Ytters barneblad. Gav 1871 ut en ettertrykksutgave av Hærmændene paa Helgeland og bebudet en tilsvarende av Fru Inger til Østeraad, noe som førte til at Ibsen anla sak mot ham (jf. innledningen, Saken mot boktrykker H.J. Jensen). 1879 var Jensen på ny under konkursbehandling; trykkeriet ble overdratt til datteren, med Jensen som bestyrer, og omdøpt til Centraltrykkeriet (G. Jacobsen 1983, 215–17).
 
Mottaker avKommentar
17/9 1871  
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 12/2 1870  
F. Hegel 26/9 1871  
Samtlige danske boghandlere 28/9 1871  
F. Hegel 29/9 1871  
M. Birkeland 10/10 1871  
Ukjent 15/10 1871  
M. Birkeland 28/10 1871  
A. Isachsen [1/12 1871]  
J. H. Thoresen 22/2 1872  
F. Hegel 2/3 1872  
L.L. Daae 23/2 1873  
L.L. Daae 27/5 1873  
E. Stang 9/6 1873  
F. Hegel 6/10 1873  
J.H. Thoresen 10/11 1873  
F. Hegel 24/11 1873  
J.H. Thoresen 14/2 1875  
F. Hegel 16/3 1875  
E. Stang 19/10 1875  
E. Stang 12/7 1876  
E. Stang 22/11 1878