Du er her:
  • Brev
    Registrant: EMIL STANG
    Leveår: 1834–1912
    Kort beskrivelse: norsk jurist og politiker.
Sønn av Frederik Stang. 1858 juridisk embetseksamen. 1860 formann i Det Norske Studentersamfund. 1859–61 fullmektig hos overrettssakfører Carl J. Michelet. 1859 autorisert som overrettssakfører, 1862 som høyesterettsadvokat. Overtok 1863 Michelets forretning da denne ble politimester og opparbeidet den til en av landets største og fremste. Stang var Ibsens advokat under saken mot boktrykker H.J. Jensen i 1870-årene. 1861–71 var Stang medredaktør av Ugeblad for Lovkyndighed, 1871–1907 eneredaktør av Norsk Retstidende, som det første ble opptatt i. 1877–89 medlem av bystyrets representantskap i Kristiania. 1883–94 stortingsmann (med unntak av periodene som statsminister). På Stortinget ble han straks de konservatives leder, men overlot våren 1884 til sin venn Christian Schweigaard å danne ny regjering etter riksrettssakene mot ministeriet Selmer. Etter aprilministeriets fall og faren Frederik Stangs død juni 1884 reiste Stang til utlandet, der han møtte Ibsen i Gossensass. Høsten 1884 var han hovedarkitekten i de konservatives definitive overgang til partipolitikken med dannelsen av Høyre. Dannet 12. juli 1889 (– mars 1891) sin første regjering etter å ha fremsatt mistillitsforslag mot regjeringen Sverdrup. Mai 1893 – oktober 1895 på ny statsminister. Etter en ny periode på Stortinget 1898, trakk han seg 1900 ut av politikken (NBL; NBL 2. utg.; NPSA 3:[1]).
 
Mottaker avKommentar
9/6 1873  
10/3 1875  
19/10 1875  
24/4 1876  
12/7 1876  
26/3 1877  
22/11 1878  
22/2 1880  
9/3 1880  
11/12 1889  
 
Omtalt iKommentar
J.H. Thoresen 22/2 1872  
F. Hegel 2/3 1872  
J.H. Thoresen 9/6 1873  
F. Hegel 6/10 1873  
F. Hegel 12/10 1873  
J.H. Thoresen 10/11 1873  
F. Hegel 13/11 1873  
F. Hegel 24/11 1873  
F. Hegel 16/3 1875  
N. Lund 28/5 1878  
H. Holst 2/11 1878  
H. Holst 21/11 1878  
N. Lund 25/11 1878  
N. Lund 30/12 1878  
N. Lund 19/3 1880  
N. Lund 15/10 1880  
Su. Ibsen 19/8 1884